Web Analytics
Jump to content

Hva heter tonene nedover


Lunarious

Recommended Posts

De heter akkurat det samme, bare andre veien. For å være veldig nøye, så heter en del toner i en temperert skala to forskjellige ting, alt etter hvilken toneart man bruker, men de klinger helt likt. Sånn:

c,ciss/dess,d,diss/ess,e,f,fiss/gess,g,giss/ass,a,aiss/b for h,h. Skal man "nedover" er det bare å begynne bakerst.

Link to comment
Share on other sites

Det er ingen grunn til å fordype seg i "temperert skala" og navnet på toner og halvtoner. Sånn til vanlig praktisk bruk, hvis man ikke skal fifle med mikrotonalitet så holder det lenge å vite at den samme tonen kan hete to forskjellige ting, alt etter om man spiller i en toneart som har enten kryss eller b som faste fortegn. :)

Problematikken rundt dette videre kan man fordype seg i siden hvis man ønsker, men jeg er overbevist om at mange veldig dyktige musikere aldri har hatt bruk for å sette seg inn i slikt.

Link to comment
Share on other sites

Heter det Ass eller Aiss?

Og jeg vil fortsatt vite hva tonene heter i nedadgående rekkefølge.

Og jeg vil gjerne vite hva temperert skala er.

 

Jeg liker å vite alt. Jeg er treg, meg jeg liker å få med alt. Jeg forstår noen kan se på det som sykt og kanskje det er. ... Nei det er det ikke, det er fordi jeg er en INFP (idealist) og de er spirituelle og elsker musikk og/eller kunst og de samler på informasjon i bredden. Denne terorien heter MB (MBTI) og bruker blant annet i jobb, hovedsakelig, også i privatlivet. Det er bare et tips som ikke hører her. Veldig verdifullt. Dette er innenfor typologien eller type læren.

 

Takk og Fred

Link to comment
Share on other sites

Se et par innlegg over. Tonene heter det samme nedover som oppover. Ass er b for a, aiss er veldig lite brukt, men er kryss for a, og klinger likt som b for h.

En temperert skala er en måte å stemme et instrument på, slik at det låter bra i alle tonearter. Det betyr at toner ikke nødvendigvis har den den frekvensen de skal ha matematisk sett i en skala, men er tilpasset slik at et instrument kan spille i alle tonearter. Hvis vi bruker et piano som et eksempel, kan det stemmes slik at det låter fint i en toneart, men falskt i andre tonearter. Som du kanskje skjønner blir dette ganske spesielt, og er ikke noe man trenger å tenke på når man skal spille et instrument. Hvorvidt man hører denne subtile forskjellen eller ikke er blant annet avhengig av gehør og erfaring.

Grunnen til at jeg nevnte temperert skala, er rett og slett fordi at hvis man ikke tar utgangspunkt i en temperert skala, så klinger ikke for eksempel fiss og gess helt likt, og jeg synes at det er greit at svarene jeg gir er så korekte som mulig. Tar jeg ikke helt feil, var det J.S. Bach som fant ut hvordan man kunne stemme et piano slik at det kunne låte "rent" i alle tonearter.

Tonaltet er ikke lik over hele verden. Det er derfor en del folkemusikk fra østen høres "surt" for oss, fordi de har en annen tradisjon på hvor tonene skal plasseres.

Mer om naturtoner og temperert skala kan du blant annet finne her: https://no.wikipedia.org/wiki/Temperert_stemming

Det er mange ganske gode forklaringer på musikkteori på Wikipedia. Det finnes en nyttig bok på norsk for de som vil fordype seg. Den er ganske gammel, men fortsatt aktuell.

https://www.ark.no/ark/books/Benestad-Finn-Musikklaere-en-grunnbok-9788215014890

 

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

@Castro Fiber og de andre. Takk.

 

Hva mener dere med b for h? Or a for b? Hva betyr for?

Så i en temperet skala, hvis du gidder, er fiss og gess det samme? Skjønte jeg riktig?

 

Og det er noe som heter enharmonic equavilent. Eller enharmonisk tone. Sant? Jeg tror det. Så Fiss og Gess er det samme. Fiss er forover. Gess are bakover. OG hva heter det? Heter det gess eller giss?

 

Så jeg spør spør på en annen måte: "Kan dere fortelle meg hvordan tonene heteri flat? b? Som Bb.

 

Takk og beklager misforståelser.

Link to comment
Share on other sites

Tonen b for h ligger et halvt trinn under tonen h, altså hvis noen har et fast eller løst fortegn. "for" i denne sammenhengen er en talemåte, som forteller at at tonen klinger en halv tone lavere.

I en temperert skala klinger fiss og gess helt likt. Som du sier, de klinger likt og er enharmoniske. Sånn til vanlig er det det man trenger å bry seg om når man skal spille et instrument etter noter sammen med andre. Den videre diskusjonen har i de fleste sammenhenger ingen praktisk betydning, i hvert fall når vi snakker om vanlig populærmusikk.

Måten man snakker om de forskjellige fortegnene er ikke konsekvent, man sier ikke vanligvis "b for g", men gess. Kryss for g kalles giss. Derimot sier vi ikke "hess". Vi sier "b for h".

"Fasiten" på hva man til vanlig kaller tonene på norsk er fortsatt denne, jeg siterer- c,ciss/dess,d,diss/ess,e,f,fiss/gess,g,giss/ass,a,aiss/b for h,h .
De tonene som er oppført med skilletegn mellom, klinger likt, men har forskjellig navn alt etter som om de forekommer i tonearter med kryss eller b som fortegn, og også i og for seg ved bruk av løse fortegn.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

20 timer siden, OsamaFetLaden skrev:

"b for h" har jeg aldri hørt før. I tysk, og tyskavledet, notasjon heter vel noten bare "b"? 

(tenkte at det er litt for lite forvirring i denne tråden ;)

Kryss for b for b?

Link to comment
Share on other sites

20 timer siden, OsamaFetLaden skrev:

"b for h" har jeg aldri hørt før. I tysk, og tyskavledet, notasjon heter vel noten bare "b"? 

(tenkte at det er litt for lite forvirring i denne tråden ;)

Når jeg spilte etter noter i gamle dager (korps og pianoundervisning) så var det "B for [X]" og "Kryss for [X]" som var betegnelsene. Så Ass var "B for A", Ess var "B for E", etc. Har nok noe med at tegnet minner om en B.

En ekstra forvirring er jo at noten "H" er et norsk (muligens skandinavisk?) fenomen. Resten av verden kaller den "B", mens for oss er "B" en halvtone lavere ("B for H").

Link to comment
Share on other sites

Bare for i all vennlighet pirke på "skandinavisk fenomen"- det er det ikke. Store deler av Europa og Asia kaller noten h.

Problemet er jo at den engelskspråklige delen av verden kaller den b, og når vi nordmenn leser om noter på noe annet enn norsk, blir det gjerne på engelsk. Så opplever man gjerne at det er vi som er sære. :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.