Web Analytics
Jump to content

Registration Terms

Retningslinjer Gitarnorge
 
Kapittel I – Innledning
 
§1. Formål
Forumet skal tjene som møteplass for alle som liker gitarer og andre strengeinstrumenter som man kan bære alene.
Forumet ønsker å fremme medlemmenes meninger og holdninger med diskusjon og saklig debatt.
Forumet ønsker å formidle kunnskap om musikkteori, praktisk utøvelse på instrumentet, samt hvordan man kan utføre diverse vedlikehold, herunder bygging, overflatebehandling og annen dekor.
 
§2. Virkeområde
Reglementet gjelder alt innhold som publiseres på forumet, og som har direkte tilknytning til dette.
 
§3. Definisjon
Med medlem her menes person eller juridisk sammenslutning som har opprettet brukerkonto på Gitarnorge.
Med innhold her menes tekst, bilder, video eller annet materiale som brukes til å gi en ytring.
 
 
Kapittel II – Medlemmet
 
§4. Konto
Det er ikke tillatt at et medlem oppretter flere brukerkontoer under andre brukernavn.
Har du glemt passordet, kan du kontakt oss på på facebooksiden Gitarnorge.
 
§5. Avatar og signatur
Avatar tilknyttet brukerkonto skal være bilde eller illustrasjon hvor medlemmet har rettigheter til å benytte dette. Signatur kan være skriftlig, inneholde et lite bilde eller illustrasjon.
Begrens deg til fire linjer med liten tekst eller tilsvarende.
 
§6. Ansvar
Medlemmet er selv ansvarlig for innhold som publiseres med dennes brukerkonto.
 
 
Kapittel III – Melding
 
§7. Innlegg
Innhold som publiseres gjennom innlegg eller andre kommunikasjonsmidler som har sammenheng med Gitarnorge skal primært være relatert til Gitarnorges grunnemner nevnt i §1. Unntaket er forumet  Off- topic, men husk at dette er et gitarforum.
Før du starter nye tråder, kan det være lurt å sjekke om det finnes en make tråd allerede, og benytte denne i stedet for. Er tråden mer enn et par år gammel, er det kanskje like greit å starte en ny. Ikke start flere tråder med omtrent samme tema.
 
§8. Saklighet - personangrep
Innhold som publiseres på Gitarnorge skal være av saklig art. Det forbudt med innhold, herunder personangrep og lignende som kan oppfattes som sjikane eller lignende mot enkeltpersoner eller grupper.
 
§9. Innhold
Tråder og innlegg skal postes i korrekt kategori. Innlegg i tråder skal holde seg til trådens tema.
Innlegg, PM og andre kommunikasjonsmidler skal inneholde alminnelig folkeskikk. Videre skal ikke moderering som gjøres bli diskutert i tråder.
Det er forbudt å publisere innlegg og PM hvor innholdet strider mot norsk lov. Det samme er opphavsbeskyttet materiale som ikke har godkjennelse fra rettighetshaver.
Piratkopiering skal ikke diskuteres.
Tråder og innlegg skal ha et informativt og kvalitativt innhold som er satt i kontekst. Unngå poster som ikke har noe innhold, som kun et plusstegn, en smiley, eller bare et bilde.
 
§10. Politikk og religion
Politikk og religion diskuteres ikke.
 
§11. Markedsføring
Gitarnorge skal ikke brukes til markedsføring eller lignende.
Bedrifter og organisasjoner m.fl. har anledning til å skrive på Gitarnorge så fremt det ikke omhandler egen markedsføring eller reklame for produkter eller tjenester. Innlegg skal i så fall ha ren informasjonsverdi for aktuelle produkter eller tjenester. Det skal fremgå i tråden hvem man representerer.
 
§12. Kjøp og salg
Privatpersoner har anledning til å bruke forumet «kjøp og salg»
 Tittelen i kategorien skal inneholde ”kjøpes” eller ”selges” med en kort presisering for hva som omsettes. Tråden skal være informativ hvor tilstand og pris skal oppgis.
Ellers gjelder spesielle regler som man finner på førstesiden til kjøp- og salgforumet.
Annonsens overskrift SKAL begynne med [Kjøpes] [selges] [Ønskes kjøpt] e.l. INKLUSIVE PARENTES, dette er av hensyn til andre forumister, som skal kunne slippe å lese annonser om de ønsker det.
Annonsen som settes inn, skal være en fullverdig annonse. Korte tekster med kun en link til for eksempel Finn eller andre sider blir konsekvent slettet uten advarsel.
Annonsen MÅ inneholde:
- Hvor produktet befinner seg
- En prisantydning
- En beskrivelse av produktet og en eksakt typebetegnelse
 
Vi ber også om at du legger ved et bilde av produktet, da dette øker sjansen for at du får solgt.
Ikke bump annonsen hver dag. En gang i uka er passende.
Tråder som ikke følger reglene, blir slettet uten varsel.
Bruk "rapporter"- ikonet under posten når du ønsker å stenge/slette en annonse.
Vær oppmerksom på at annonser som ikke har blitt bumpet de siste 3 månedene blir satt som passive og flyttet. Kontakt oss hvis du ønsker å aktivere en gammel annonse.
Ved grove regelbrudd utdeles advarsler. 
 
§13. Sitering
Sitering skal bare omhandle den delen av posten man vil kommentere. Ønsker man å ta opp mer enn én del i en post, skal siteringen deles opp i flere mindre sitater, etterfulgt av ens kommentar.
Bilder skal fjernes når man siterer.
 
§14. Språk
Det kan benyttes norsk, dansk, svensk eller engelsk språk på forumet.
  
Kapittel IV – Moderering
 
§15. Moderering
Moderatorer står fritt til å slette innlegg som ikke har tilstrekkelig relevans for forumet. Moderators beslutning er suveren og endelig
 
§16. Retningslinjer
Moderatorene vil opprettholde en god takhøyde for hva som aksepteres publisert på forumet. De vil på den annen side, i den grad det er forholdsmessig, moderere innlegg for å ivareta en god og saklig diskusjon.
 
§17. Tilstedeværelse
Moderatorene følger med på hva som publiseres. Likevel ønsker vi også medlemmenes observasjoner, med innsending av rapport til moderatorene.
 
 
Kapittel V – Gitarnorge
 
§18. Ansvar
Eiere og moderatorer har intet ansvar for hva som blir publisert på forumet.
Kapittel VI – Sanksjoner
 
§19. Advarsel
Et medlem som bryter reglene vil kunne risikere advarsel for brudd på disse.
 
§20. Midlertidig stengning
Når et medlem har mottatt tre advarsler kan medlemmets konto bli stengt i en måned.
 
§21. Permanent stengning
Ved nye overtredelser vil konto bli stengt i minimum tre måneder eller permanent.
Ved sjikane mot moderatorer kan konto bli stengt permanent med umiddelbar virkning.
 
§22. Unntak
Moderatorene vil uansett kunne foreta midlertidig eller permanent stengning av konto uten at advarsel er gitt, dersom bruddene på reglementet er av en slik karakter som krever umiddelbar reaksjon. En slik beslutning skal alltid grunngis til medlemmet.
 
 
Kapittel VII – Personvern
 
§23. Personvern
Loggfilene er vedlikeholdt og analysert av alle forespørsler for filer på dette nettstedets webservere. Loggfiler fanger ikke opp personlig informasjon, men innhenter brukerens IP -adresse, som automatisk gjenkjennes av våre webservere.
 
Beskyttelse av personvernet til de helt unge er spesielt viktig . Derfor vil vi aldri samle eller vedlikeholde informasjon på våre nettsider fra de vi faktisk vet er under 13 år, og ingen del av nettstedet er strukturert for å tiltrekke personer under 13 år.
 
Dette nettstedet lagrer ikke informasjon som vil tillate oss å identifisere individuelle brukere av denne tjenesten uten deres tillatelse. Alle cookies som kan brukes av dette nettstedet er brukt enten utelukkende på en forespørsel eller for å opprettholde brukerens preferanser. Cookies blir ikke delt med noen tredjepart.
 
Sletting av konto kan gjøres av admin. Kontakt en av oss på PM. Det er ikke mulig å gjenopprette en slettet profil, og dine innlegg blir stående som postet av Guest-brukernavn.
7: Bruk sunn fornuft. Mennesker er tenkende vesener, utnytt denne muligheten. Gjør det du kan for å motbevise utsagnet ’common sense is not so common.’

Overtredelser vil loggføres, posten blir slettet eller redigert, og bruker advart. Gjentatte brudd på retningslinjene vil medføre sanksjoner som utestengelse.

Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site. Depending on your access level and actions on the site, various preference based cookies may be set to enrich your experience. These cookies are used to remember your theme, language and item marking preferences, etc.

Standard Cookies

ips4_IPSSessionFront
This cookie contains the ID of your current session.

ips4_member_id
Your member ID. Used to identify if you are logged in.

ips4_loggedIn
This cookie is set after login, it is used by caching mechanisms to identify if you are logged in.

ips4_login_key
A unique key to authenticate your member ID cookie. This cookie is set after you log in when you tick 'Remember Me' so you can be automatically logged in again in the future.

ips4_device_key
This cookie is set after you log in when you tick 'Remember Me' so you can be automatically logged in again in the future. It is also used to improve account security.

Third Party Cookies

The site owner may set additional cookies in addition to the standard cookies above. These cookies are often used for website usage tracking, or set by embedded service providers when viewing embedded content from providers such as YouTube and Vimeo, etc.

How do I change my cookie settings?

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.
To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.