Web Analytics
Jump to content

PO's CoolEdit for dorks


perottol
 Share

Recommended Posts

Dette er en enkel følgetong som beskriver hvordan man bruker Cool Edit Pro.

-Det som skrives her forutsetter at du har versjon 2.0 eller nyere.

-Det forutsettes også at du allerede har koblet deg til lydkortet og at dette fungerer som det skal.

Bare still spørsmål om mixing, mastring, plugins etc også. Kan jo være at jeg klarer å svare.

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 33
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

PO's CoolEdit for dorks - Chapter 1: Systemoppsett

Tips til oppsett av programmet etter installasjon:

Trykk Alt+9 for å bli kvitt "Organizer Window". Trykk F12 og gjør det her og. Dette vinduet har du aldri mer bruk for!

Gå inn i setup (trykk F4) og gjør følgende:

-General: sett Mouse Wheel Zoom Factor til 55%

-System: Sett Wave Cache til 32768, velg en lett tilgjengelig mappe under Temporary Folders.

På knappelinjen i Multitrack view (se under) slå på følgende knapper: Snap to blocks, snap to loop endpoints, snap to cues and ranges, block edge dragging, edit envelopes, show volume envelopes. Alle andre knapper kan stå av.

Å jobbe med musikk kan være rutinepreget, derfor er hurtigtaster et must! Heldigvis så kan ALLE funksjonene i CoolEdit legges på en fritt valgt tast.

Trykk options|Shortcut and keyboard settings for å definere dine egne knapper.

Noen hurtigtaster som allerede finnes og som er greie å bruke:

-Space: toggle play/stop (dette er felles for ALLE seriøse musikkprogz)

-Ctrl+space: Record (og space=stop igjen)

-F12: toggle mellom multitrack og edit view

-F2: åpne sist brukte dialogboks

-F3: gjenta sist brukte kommando

Andre funksjoner som blir mye brukt, kan det også være greit å ha egne taster for:

A = Zoom out full in both axis

Z = Zoom inn selection

S = split block

L = Lock block in time

G = Group blocks

M = Mute block

C = Crossfade selection

V = Block Volume

Og til slutt en morsom kuriositet:

Trykk Help|About Cool Edit Pro

På logoen oppe til venstre er det to baller, ta tak i disse med musa og kast dem...

Link to comment
Share on other sites

PO's CoolEdit for dorks - Chapter 2: Innspilling og navigering

Programmet er to-delt:

1. Multitrack Editor: her jobber man med flere spor samtidig: opptak, miksing etc...

2. Wave Editor: her jobber man på en spesifikk fil om gangen.

Man skifter mellom disse vinduene med den store knappen opp til venstre (under der det står file og edit).

Multitrack View:

Denne er delt inn i spor. Det kan benyttes opp til 128 spor.

For å få en fil inn på et spor kan dette gjøres på to måter:

1. Trykk Insert|Wave from file... Velg en fil og trykk OK. Filen vil legge seg på det sporet som er merket, og der markøren står.

2. Spille inn et spor selv: Trykk den lille røde knappen merker med en R i det sporet du vil spille inn, sett markøren der du vil begynne å spille inn og trykk Rec-knappen (den med rød sirkel i). Stopp når du er ferdig. Skal du spille inne mer så slår du av rec-knappen (record arm) på sporet, og slår den på på det neste sporet du vil spille inn på.

Blokk

Nå har du lyd på et spor i programmet. Dette er ei blokk!

Når du spiller inn i CEP (Cool Edit Pro) nå blir alle filene til formatet wav. Og, VIKTIG, ei blokk er ikke selve wav-fila. Ei blokk bare representerer wav-fila. Hvis man sletter en del av blokka så har man ikke slettet noe på selve wav-fila. Blokka representerer kun når og hvor wav-fila skal spilles. Man kan lage en kopi av blokka, og spille disse to samtidig. Det man da gjør er å spille av den samme wav-fila to ganger.

Flytte ei blokk

Hvis du nå vil flytte denn så er det bare å ta tak i denne med høyreknappen og dra den dit du vil ha den.

Hvis du vil flytte den kun opp og ned mellom sporene (og ikke flytte den i tidsaksen) må du merke blokka (trykke på den) og trykke på knappen "Lock in time". Blokka er nå låst for å flyttes sideveis.

Slette ei blokk

Merk blokka og trykk Delete. Merk at dette kun sletter blokka, og ikke wav-fila!

Dele ei blokk i to

Man kan dele ei blokk i to ved å sette markøren der man vil dele og trykke knappen Split. Man har nå to blokker som kan flyttes uavhengig av hverandre.

Slette deler av en blokk

Hold ned musa og merk det området du vil slette og trykk delete.

Redigere ei blokk

(Dette forutsetter at knappen "block edge dragging" er trykt inn)

Flytt musa helt ut i enden av blokka (til musa får et ikon som to loddrette streker) og ta tak og dra.

Kopiere ei blokk

Hvis man vil kopiere ei blokk så er det to former for kopiering: en kopi av bare blokka, eller en kopi av selve wav-fila.

For å lage en kopi av selve blokka så holder du nede "Shift" og drar med deg en kopi av blokka med høyreknappen. Du har nå to like blokker som tilhører samme wav-fil. Hvis man nå legger feks klang på wav-fila så vil dette høres på begge blokkene.

Hvis man holder ned ctrl og drar en kopi så lager man ei ny blokk med en egen wav-fil.

Navigering og zooming

Til høyre for avspillingskontrolleren finnes det 6 knapper for navigering og zooming.

Men, det finnes enklere metoder for zooming. Under og til høyre for sporene finnes det en mørkegrå linje (den under viser tidsaksen, og den til høyre spornummer). Hold musa over her, ikonet endrer seg til ei hand. Ta tak og dra. Ennå mer genialt: hold musa over og rull på hjulet på musa (hvis du har det). Med litt trening så er dette en genial måte og navigere på.

Og som nevnt tidligere, lag også en hurtigtast for "Zoom out full both axis".

Lagring

Før man lagrer kan det være lurt å trykke "Close only non session waveforms". Dette lukker alle filene som ikke er knyttet til en blokk. Dette er sansynligvis ei fil du vil slette. Du svarer her nei til å lagre (No to all)

Trykk "Save all". CEP vil nå lagre alle wav-filene dine. Du får spørsmål om hvor de skal lagres (laq en egen mappe til hvert låt du holder på med), og hva de skal hete.

Etter at alle wav-filene er lagret lagres en fil med etternavnet ses. Det er denne fila som inneholder all info om blokkene etc.

Når ei wav-fil lagres så vil det også bli lagret ei fil med etternavnet pk. Dette er ei fil som inneholder et "bilde" på hvordan wav-fila ser ut.

Åpne filer

Når du har spilt inn en del spor så ligger alle wav-filene åpne i CEP. Selv om du sletter blokka så ligger filene åpne i CEP. Hvis du vil slette en blokk OG selve wav-fila så kan du høyre-klikke blokka og trykke "Destroy Block".

Hvis du trykker "Insert|File/Cue list" på menyen så vil du se en liste over åpne filer.

Lukke et prosjekt

Når har lagret et prosjekt og skal lukke det så må man benytte funksjonen "Close Session and its waveforms". Hvis du kun benytter "close session" så vil alle wav-filene ligge åpne i CEP. Dette kan føre til problemer hvis du åpnes et nytt prosjekt og at en av prosjektes filer har samme navn som en av de åpne filene.

Det kan også være en ide å lukke hele CEP før man åpnes et nytt prosjekt. Ved bruk så gjør CEP en premixing i bakgrunnen. Dette kan til tider sluke litt ram.

Fyr av med spørsmål du ennå sitter igjen med. Jeg skriver dette på jobb (fy da), så jeg har ikke programmet foran meg. Siden hukommelsen kan spille meg et puss eller to så kan det være at jeg sier noen rare ting her...

Link to comment
Share on other sites

PO's CoolEdit for dorks - Chapter 3: Edit view

Edit view

Som nevnt tidligere så er CEP to-delt. Skal her ta for meg Edit view. Hvis du Står i multitrack trykker du F12 for å switche over til Edit View. Alternativt kan du dobbeltklikke den blokka du vil redigrere.

Generelt

I edit View så jobber du direkte med wav-filene du har i prosjektet. De endringer du gjør på fila her er destruktiv, dvs at alle endringene du gjør her vil også høres i multitrack. Slik kan man legge effekter som klang, equalizer etc på filene.

Effekter

I CEP finnes det veldig mange effekter, og de fleste av dem med meget god kvalitet. Skal her ta for meg de viktigste og mest brukte effektene, og hvordan disse fungerer.

Når man skal legge effekt på noe så marker man av det området man vil ha effekten på, eventuelt Ctrl+A (merk alt) hvis man vil ha effekten på hele fila, og åpner den effekten man vil ha. Alle effektene finnes under menyen "Effects". Man gjør innstillinger, evenyuelt velger en preset og trykker "Preview". Når man er fornøyd så trykker man OK.

Kompressor (Dynamics processing)

Kompressor er for mange ukjent eller et mysterium folk ikke skjønner seg på, men kompressor er viktig!! Kompressor er den effekten som man ikke hører at man har brukt. Som navnet antyder så vil kompressoren komprimere lyden. Bass og vokal er instrumenter hvor lyden varierer mye i volum. Kompressoren jevner ut dette. Siden kompressor er et meget stort tema så går jeg ikke i detalj her, men anbefaler å prøve presetene. En ide er at man ikke skal høre at det er brukt kompressor.

EQ (equalizer)

Det finnes masse forkjellige equalizere under "Effects|Filters". Jeg anbefaler "Graphic Equalizer". Å stille equalizer er VANSKELIG og krever mye trening og gode ører. Her må man selv høre seg frem, men kan gi noen tips på hvilke frekvenser man kan prøve som et utgangspunkt:

-Rundt 4 kHz: friskhet som har lett for å falle bort i en miks.

-Rundt 250 Hz: en bassfrekvens som ofte kan virke grumsete.

-Rundt 2.5 kHz og 500 Hz: snert og punch i skarptromme.

-Rundt 1000 Hz: nasal vokal

-Rundt 800 og 2500 Hz: bra å få frem i fuzzgitarer.

Bruk ørene selv og: IKKE OVERDRIV!

Klang/reverb

Ved bruk av klang kan det grovt sett deles inn i to svært viktige faktorer; lengden på klangen (hvor stort rom den simulerer) og mengden klang man bruker (forholdet mellom dry og wet). Typen klang avhenger totalt av musikken. Klang krever mye maskinkraft!

Det er to forkjellige klanger innebygd i CEP:

1. QuickVerb: krever ikke så mye maskinkraft og er enkel i bruk.

2. Full Reverb: krever mye maskinkraft, og er en av de beste "dataklangene" jeg har hørt.

Noise Reduction

Flere år på rad kåret til det beste støyfjernings-filteret noen sinne laget. Selv om du ikke hører noe merkbar sus så er det sus der, og dette vil kommer tydeligere frem etter at du har brukt kompressor.

Dette filteret er litt annerledes å bruke enn vanlige filter; det må gjøres i to operasjoner.

1. Zoom og merk av et område som bare inneholder den støyen (sus) du vil fjerne.

2. Start filteret og trykk "Get profile from Selection" (filteret ved nå hvordan støyet din høres ut)

3. Trykk "Close" (Ikke Cancel)

4. Merk det området du vil fjerne sus fra, og åpne filteret igjen.

5. Trykk "Preview" og sjekk at det høres bra ut. Trykk OK.

Amplitude

Det finnes også flere filter for å jobbe med volum etc. Disse finnes under Amplitude. Dette er filter som fade inn/ut, øk/senk volum etc... Prøv deg frem.

DirectX

DirectX er filter som kan installeres på maskinen, og som finnes igjen i de fleste musikkprogrammer, også CEP. Dette er ofte filter med høy kvalitet (høy pris!!!!). Her er filter jeg anbefaler meget godt:

- Waves. Dette er en produsent som lager utrolig bra filter. Renaisance Compressor er uunværlig. Waves Platinum Bundle er en pakke som inneholder masse bra plugins (pris: 2100,- dollar!!!).

- Autotune: retter opp hvis noen synger litt surt. Fungerer bra, iallfall med mine sangferdigheter.

- iZotope Ozone: meget bra til mastring av ferdige låter.

- Steinberg FreeFilter: egentlig en EQ, men den har en læremodus: la filteret få høre en lyd, la den så få høre din lyd, deretter stiller den EQ slik at din lyd blir lik den første. Fin måte å lære seg EQ på.

Å bruke en DirectX plugin er som å bruke et helt ordinært filter. De pluginene som er installert på din PC finnes under "Effects|DirectX". Hvis du har installert et filter og ikke finner dte i listen så må du trykke "Effects|Refresh Effect list"

...for now!

Link to comment
Share on other sites

PO's CoolEdit for dorks - Chapter 3: Edit view

EQ (equalizer)

Det finnes masse forkjellige equalizere under "Effects|Filters". Jeg anbefaler "Graphic Equalizer". Å stille equalizer er VANSKELIG og krever mye trening og gode ører. Her må man selv høre seg frem, men kan gi noen tips på hvilke frekvenser man kan prøve som et utgangspunkt:

-Rundt 4 kHz: friskhet som har lett for å falle bort i en miks.

-Rundt 250 Hz: en bassfrekvens som ofte kan virke grumsete.

-Rundt 2.5 kHz og 500 Hz: snert og punch i skarptromme.

-Rundt 1000 Hz: nasal vokal

-Rundt 800 og 2500 Hz: bra å få frem i fuzzgitarer.

Bruk ørene selv og: IKKE OVERDRIV!

Vil bare komme med noen generelle tips når det gjelder EQ. Det står mye riktig her. Men husk alltid... prøv å begrense bruk av eq. Prøv heller å fikse ting FØR det blir spilt inn, f.eks. ved bruk av mikrofonplassering, riktig stemte trommer osv osv

En annen VELDIG mye brukt tommefingerregel er at det OFTE (altså IKKE noen absolutt regel) er bedre å trekke FRA frekvenser enn å legge til frekvenser. Dessuten, skal man trekke fra frekvenser bør man bruke så trang Q faktor som mulig (altså at man berører minst område som mulig), mens når man legger til frekvenser bør det være over et bredere område i Q faktor

Og når det gjelder de frekvensene som er nevnt over...mye riktig her men husk at 2.5 kHz på skarptrommen KAN komme i konflikt med vokalen, som ligger i samme området. Bruk øret.

Det samme gjelder med gitarene... 800 Hz er ofte en fin frekvens å booste forsiktig. Men som jeg sa over, vær litt forsiktig med 2500 Hz. Kanskje heller prøve seg forsiktig på ca 7000. Og kutte frekvensene over 8000 (hvis det gjelder fuzzgitar)

En annen ting som veldig får tenker på..... BRUK BASSKUTT. Dette er med på å lage et MYE mer oversiktig og rent lydbilde. F.eks kan dere kutte gitarer og vokal og keyboards under 80-150 HZ (kanskje 80-100). Det området tar bass og basstromme seg av.

Prøv å tenke dere at dere skal lage et lappeteppe...

Sånn...nå fikk jeg en post til...

:)

Link to comment
Share on other sites

PO's CoolEdit for dorks - Chapter 4:

Denne delen tar for seg hvordan man spiller inn, og tips som vedrører den saken. Skal man ha mer enn et spor så spiller man alltid inn i multitrack view. Man kan spille inn opp til 128 spor.

Innspilling

Selve innspillingen er enkel. Trykk den lille røde knappen med en "R" (record arm) på det sporet du ønsker å spille inn på. Sett markøren der hvor du ønsker å start innspillingen og trykk knappen REC (Ja, den med den røde rundingen i). Trykk Stopp når du er ferdig.

Alternativt ctrl+Space for rec, og Space for stopp.

Innspillingsnivået du spiller inn med må være høyest mulig, men ikke så høyt at det klipper. For å sjekke nivået før du begynner å spille inn kan du dobbeltklikke "levelmeteret" nederst i programmet.

Et tips er at du alltid spiller inn et sekund med "stillhet" først eller sist på opptaket. Denne "stillheten" inneholder støyet i systemet og er kjekt å ha hvis du vil fjerne det etterpå.

Innspillingskilde

Programmet er satt opp til å spille inn fra lydkortet ditt, og som default (tror jeg) tas alle sporene opp i stereo. gitarer, bass, vokal etc er monospor. Monospor tar halvparten så mye plass som stereospor, så det kan være en fordel å spille inn i mono der du ikk trenger stereospor. Dette stilles inn ved å trykke den lille knappen hvor det står "Rec 1" på sporet. Det vanlige ved monoopptak er å benytte left channel.

NB! Hvis det står "Wave mapper" øverst i dette vinduet, og lydkortet ditt står under som nummer 2 så bør dette gjøres om! Lyden bør alltid gå direkte inn og ut på lydkortet. Dette stilles inn under "Options|Device order". Merk lydkortet og trykk "Move up" slik at dette står som 1st device, og wave mapper som 2nd device. Gjør dette både på playback og record.

Cue

Cue er hjelpeinstrumenter du hører mens du spiller inn. Hvis det fra før av er spilt inn et komp som du skal spille sammen med så er det selvsagt en fordel å høre både deg selv og resten av kompet. Å justere volum på deg selv går ikke an, men det man kan gjøre er å justere volumet på resten av kompet slik at du får en fin balanse. Dette gjøres ved å justere master volum: trykk "View|Show mixer window" (Alt+2) og juster på faderen til master til det høres ut som du vil ha det.

Hvis det viser seg at du må skru master alt for høyt (over 5db) så kan det tyde på at du burde ha justert faderene i windowsmixeren. Dette gjøres ved å dobbeltklikke på høytalerikonet nede ved klokken på startlinjen.

Solo/Mute

Hvert spor har knappene Solo (gul knapp) og Mute (grønn knapp). Solo: slår av alle sporene slik at du kun hører det sporet som er satt i solo. Mute: slår av sporet.

Man kan sette flere spor i solo samtidig, men da må man holde ned ctrl når man trykker solo-knappen.

Man kan også mute en enkelt blokk: merk blokka, høyreklikk og velg "Mute Block" (smart hurtigtast: M).

Volum

For å justere volum individuelt på hvert spor så kan dette gjøres med "mixer window", men det er lettere å høyreklikke i den lille volumboksen på det sporet du ønsker å justere volum for. Eller så kan man bare holde inne venstreknappen og dra opp eller ned. Mix litt hele tiden undeveis mens du spiller inn, man spiller som oftest bedre når man har god lyd og god feeling.

Punch in/out

Hvis man spiller en feil midt i opptaket så er det ingen grunn til å begynne helt på nytt (med mindre man en en sånn nerd som absolutt skal ta alt på et take). Spill heller ferdig, og gå over og rett opp etterpå. Man retter da opp med følgende prosedyre:

1. Merk det området som ikke er bra nok

2. Høyreklikk over området og trykk "Punch In" (smart hurtigtast: P)

3. Sett markøren litt før dette området og trykk rec.

Programmet vil nå spille "play" frem til In-punktet, gå over i REC, og gå over i play igjen ved Ut-punktet. Hvis man ikke er fornøyd så kan man sette markøren tilbake og trykke rec igjen.

Time lock

Hvis man ønsker å flytte et opptak til et annet spor så må man huske på å låse filen slik at den ikke forflytter seg tidsmessig. Merk blokka og trykk knappen "Time lock block(s)" (smart hurtigtast: L for lock).

For å slippe ulykker så kan man merke alle sporene (ctrl+A) og låse dem.

Bounce

Hvis man begynner å få mange spor når man spiller inn så kan det bli tungt for maskinen å jobbe. Mute spor du ikke trenger å høre. Hvis det ikke hjelper så kan man mixe ned alle sporene man trenger å høre til et spor, og mute alle andre: Still inn passe volum på alle sporene, mute de du ikke vil ha med og trykk "Edit|Mixdown to track (bounce)|All files". Du får nå en mixdown av alle porene på et eller annet ledig spor. Mute de du nå ikke trenger.

Spill inn nok!

Mange mener at innspillingen er et nødvendig onde som bare må gjøres - det er miksingen som er morsom. Prøv likevell å spille inn nok. Det er bedre å spille inn for mye, da kan du bare ta bort det du ikke trenger mens du mikser. Jeg tar ofte to take av alt (bortsett fra trommer). Da har jeg under miksingen mulighet til å plukke litt "best of", samt at du sanslynligvis finner feil mens du mikser; du har sansynligvis ikke spilt samme feil på samme plass to ganger.

Jeg føler at jeg har glemt noe her nå, men kan ikke helt sette fingeren på det...

Link to comment
Share on other sites

En annen VELDIG mye brukt tommefingerregel er at det OFTE (altså IKKE noen absolutt regel) er bedre å trekke FRA frekvenser enn å legge til frekvenser.  

det spørs jo på hva du vil med lyden da..

Det har jo to helt forskjellige virkninger å legge til vs å fjerne. ..

Nilsefix

Link to comment
Share on other sites

PO's CoolEdit for dorks - Chapter 5: Mixing og redigering

Mixing og redigering

Nå kommer den morsomme delen, nemlig å mikse låta.

For ordens skyld:

Å mikse er å få alle sporene til å høres bra ut sammen.

Å mastre er å ta den ferdige låte som er på et spor og jobbe med denne, samt å tilrettelegge flere låter for brenning.

Siden dette er en CoolEdit-manual så vil jeg ikke gå så altfor mye i dybden på det rent tekniske om hvordan man skal få en bra miks, men jeg vil ta for meg hvordan man mikser med CoolEdit.

Før man begynner

Sett alle volum og pan-fadere på 0.

Rydd opp før du begynner å mikse. Spor du ikke trenger sletter du (kanskje back-up først?), gi alle sporene et navn ved å skrive det inn i navne-boksen på hvert spor (Et lite tips her: hvis du navngir sporet før du spiller inn så vil fila få dette navnet som default nå du skal lagre).

Venn deg til en fast rekkefølge på hvilke spor de forskjellige instrumentene ligger på. En mye brukt rekkefølge er (fra toppen): trommer, bass, kompgitarer, andre kompinstrumenter, vokal, soloinstrumenter.

På et spor kan det være masse enkeltblokker (man har kanskje gjort masse punch-in etc). Det kan være litt tungvint med et slik lappeteppe hvis man skal legge på effekter etc. Sporet består av masse forskjellige wav-filer, og for å legge på en effekter så må dette gjøres på hver wav-fil. Et tips her er å sette sporet i solo og trykk Edit|MixDown to file (bounce)|all waves (stereo eller mono). Lappeteppet vil nå bli mikset ned til et spor, og ei wav-fil.

Volum og pan

Det viktigste i en miks er volum og panorering (å flytte lyden på et spor til høyre/venstre høytaler). Disse finnes i små bokser på hvert spor i multitrack view. Disse kan justeres på to måter: enten ved å høyreklikke i dem slik at man får opp en fader, eller ved å holde ned venstreknappen mens man drar musa opp/ned. Det samme gjelder panorering.

Personlig så bruker jeg aldri Mixeren ("View|Show mixer window" (Alt+2)) til annet enn å justere master volum.

Volum er definert dB (decibel), hvor 0dB er maks, og negative tall er lavere volum. Lydkortet takler ikke volum over 0dB.

Panorering er definert fra -100 til 100. -100 er helt til venstre og 100 er helt til høyre og, selvsagt, 0 er sentrert.

Husk at når man begynner å skru opp volumet på mange spor så vil totalvolumet fort bli over 0dB, og du vil få overstyring (klipping). Man må da skru ned master volum.

Block volum og pan

På et spor kan det være flere blokker. Man kan definere volum og panorering for disse også. Merk en blokk, høyreklikk og velg "Adjust Wave Block volume" eller"Adjust Wave Block pan". Det vil da stå et tall på blokka som forteller hvor mye volum eller panorering som er benyttet. Volumet eller panoreringen som benyttes her er avvik i forhold til det som står på sporet. Hvis sporet står til -3dB og man på blokka har 1 dB, så vil totalen bli -2 dB.

Envelopes

Envelopes er en grafisk måte å endre volum og panorering på på hver enkelt blokk. Med et strek kan man tegne en kurve som volumet vil følge.

Sørg for at følgende knapper står på: "Show volume envelopes" og "Edit envelopes".

På alle blokkene skal det nå være et grønt strek helt på toppen, og hvis blokka er merket så vil det være et firkant punkt på hver ende. Hvis man merker blokka og holder musa over det grønne streket så vil musepekeren være en hånd med et pluss ved siden av. Hvis du trykker nå så lager du et nytt punkt. Dette kan du dra opp og ned. Volumet vil nå følge denne kurven. Du kan lage så mange punkt du vil. For å slette et punkt er det bare å ta tak i det å dra det med deg utenfor blokka. Volumet du justerer er relativt i forhold til volumet på sporet (på samme måte som block volume).

På samme måte kan man justere panorering med envelopes, da må man bare slå på knappen "Show pan envelopes". Det kommer da opp en blå strek midt på blokka.

Block end dragging

Preparer alle blokkene ved å slette områder som ikke inneholder noe lyd, og å trekke enden av blokkene tett inn på der lyden er. Husk at maskina bruker maskinkraft for å spille av ei fil uten lyd også. Med envelopes kan man fade hver blokk inn og ut. Det finnes en egen funksjon for akkurat dette. Merk enden av blokka og velg "edit|crossfade". Anbefaler hurtigtast (C for crossfade?).

Track EQ

Hvert spor har en egen liten equalizer. Opp til venstre (over alle sporene) er det tre knapper. På den ene av disse står det EQ. Hvis man trykker her så får man opp en 3-bånds equalizer for hver av sporene. H, M og L står for high (diskant), mid (mellomtone) og low (bass). Høreklikk for å få opp en grafisk fremstilling av equalizeren.

Man må merke seg at hver EQ som benyttes krever litt ekstra maskinkraft, og man kanskje skal vurdere å legge effekten på selve wav-fila i edit view.

Realtime effects

Dette er effekter man legger på de forskjellige sporene mans man spiller av. Fordelen med realtime effects er at man kan justere effekten samtidig som man hører alle sporene, samt at man kan høre et spor med flere effekter samtidig. Ulempen er at det krever mye maskinkraft (spesielt klang!!!!), og at man til enhver tid kan gå inn og finjustere effekten.

Brukes slik:

-Trykk den blå knappen som det står FX på.

-På høyresiden finnes alle effektene som er tilgjengelig.

-Velg en effekt og trykk pil til venstre (elle dobbeltklikk på den)

-Gjenta hvis du vil ha flere effekter.

-Trykk OK

-Trykk den blå FX-knappen igjen og juster effeken(e) mens du spiller av.

Hvis du opplevere at effektene krever mye maskinkraft så kan du trykke knappen "Lock". CEP vil nå lage en midlertidig fil som inneholder effektene du har lagt på, og bruke denne fila i stedet.

Merk at rekkefølgen på effektene også har betydning. Man vil ikke legge kompressor på klangen, ergo så må klangen stå etter kompressoren, samt at man vil legge EQ før kompressor. Osv...

Busser

Hvis flrer spor banytter seg av klang vha realtime effect så krever hver klang masse maskinkraft. Man kan da benytte seg en buss. Man kan lage seg en bus med feks klang, for så å sende flere spor gjennom denne ene klangen.

For å lage en buss gjør man slik:

-Trykk knappen "Out1" (på et spor)

-Velg "New bus" og gi den et navn

-Velg de effektene du vil ha på bussen og trykk OK.

Du har nå kun laget bussen, for å kjøre spor gjennom bussen:

-Trykk knappem "Out1" på det gjeldende sporet

-Velg bussen du har laget og trykk OK.

I stedet for å kjøre lyden rett ut til lydkortet blir den nå kjørt gjennom bussen. Man kan lage flere busser, og man kan kjøre flere spor gjennom samme bus. Slik kan man kjøre flere spor gjennom en klang.

Hvis man har laget feks en klang på en bus så er det ikke sikkert at man vil ha like mye klang på alle sporene. Hvis man trykker på knappen "Bus" oppe til venstre så får man opp kontrollerne dry/wet for hvert spor. Dry er mengden signal som ikke sendes gjennom bussen, og wet er mengden signal som går gjennom bussen. Merk at disse tallene er prosent, og hvis man setter begge på 100% så vil man fort oppnå klippig av signalet.

MixDown

Når man er ferdig med mixen, så må man mikse ned alt til ei enkeltfil: "Edit|MixDown To file|All waves". Se etter at fila ikke er klipt, da må du skru ned mastervolum og mixe ned på nytt.

Den fila du nå har laget er klar for mastring.

...og mastring får bli neste kapittel

Link to comment
Share on other sites

3-bånds EQ gjelder kun den enkle og lett tilgjengelige EQ'en på hvert spor. Denne er paragrafisk med mulighet for så smal Q-verdi man ønsker.

Vil man ha en mye mer fleksibel EQ så benytter en av DSP-effektene som er innebygd i programmet som en realtime effekt. Det finnes rundt 10 EQ'er og fft-filter i programmet. Flere av dem med svært god kvalitet.

Jeg tenkte at vi kunne fylle på med mer stoff med ren lydteknikk, jeg skriver bare "program-teknisk".

Link to comment
Share on other sites

PO's CoolEdit for dorks - Chapter 6: Mastring

Mastring

Mastring er et tema som egentlig ikke har så mye med bruken av CoolEdit å gjøre. Mastring er å ta den ferdige nedmixede filen man har laget, og forbedre denne. Følgende prøver man bl.a å etterstrebe:

- Slette støy foran og bak låta (fade inn/ut)

- Få en balansert mengde bass, mid og diskant (EQ)

- Få riktig dynamikk (kompressor, multibånd kompressor)

- Få kjørt opp volumet (kompressor, limiter)

- Få flere låter til å passe etter hverandre på en CD (volum, EQ etc...)

Ideelt sett så skal det ikke være nødvebdig å mastre så mye hvis man har gjort en god jobb i miksingen, men dette er vanskelig å få til i praksis.

Mastring er å bruke effekter på den ferdige filen i Edit View. Jeg vil her beskrive den metoden for mastring som fungerer godt til meg, og hvilke effekter og plugins jeg benytter:

1.

Jeg vil høre alle effektene jeg legger på samtidig. Åpne derfor fila i Multitrack view og legg på alt som realtime effects.

2.

Multibånd kompressor: Waves C4. Dette er en 4-bånds kompressor. Det er egentlig fire separate kompressorer som komprimerer hvert sitt frekvensområde: bass, mellotoner og diskant. Hvordan man deler inn frekvensene bestemmer man litt selv. Etter å ha fått fra kompresjon på de forskjellige båndene så kan man kjøre gain opp og ned på båndene. Kompressoren fungerer da som en equalizer. Ganske typisk i en mix er manger på lav diskent (rundt 4kHz) og litt for mye lav mellomtone (4-600Hz). Men ikke overdriv. Hvis du må stille for mye EQ så er mixen rett og slett for dårlig. Da får du prøve å mixe på nytt.

3.

EQ: her vil jeg benytte Steinberg FreeFilter. Jeg kan få filteret til å høre på en annen mix, deretter høre på min mix, og tilslutte stille EQ slik at min mix ligner på den første. Dette filteret må brukes med omhu, og må sees på mer som en rettledning enn en filter du faktigst skal bruke. Hvis man ikke buker learn/match så fungerer det som en meget bra 30-bånds equalizer.

4.

Stereo/sparkle: iZotope Ozone

Dette er et filter som inneholder 6 ledd: EQ, reverb, loudness maximizer, 4-bånds multibånd kompressor (som jeg ikke liker, det er derfor jeg benytter Waves C4), pluss et par til som jeg ikke husker i farta. Dette er et filter som setter "kullsyre" på låte. Får den til å høres litt mer luftig ut, men dette er også et filter som man må være forsiktig med, det kan fort gi en kald lyd og høres overdrevent ut.

5a.

Kompressor/limiter: Renaissance Compressor/L1 Ultramaximizer (begge fra waves). Ofte gir jeg låta en svak, og treg kompressor, men ofte med en lav threshold (spesielt gjelder dette rolig og åpen musikk). Ratio på 0,2 - 0,5 og threshold ned i -20 til -25!

Hvis volumet fortsatt er litt lavt så benytter jeg en limiter (Ultramaximizer). Lytt til andre CD'er du har for å sammenlign volum, og pass på så du ikke ødelegger dynamikken i låta!

5b.

EQ/kompressor/limiter: T-racks

Fordelen med dette filteret er at det er meget bra, og gir en varm lyd. Ulempen er at det ikke kan brukes som en plugin, det er et frittstående program. Består av EQ, kompressor og limiter.

Plugins

Alle de plugin som jeg nevner her trenger ikke å være de beste (dessuten så koster de noe helt sinnsykt masse penger). De riktige filtrene er de du kan å bruke best.

6.

Volum. Sette alle låtene etter hverandre i multitrack view og hør at volumet mellom låtene fungerer godt. Øk/demp volum ved å benytte "wave block volume". Når alt høres bra ut så kan man åpne hver fil i edit view og legge denne volumendringen på fila. Fade ut bak låta sånn at klang etc dør pent ut. Foran låta bør det være 150-250 ms med stillhet (sånn at CD-spilleren rekker å spille låta fra starten).

Sette sammen rekkefølge og brenn på CD.

Du har nå mastret.

Link to comment
Share on other sites

god liste med mastring . takker og bukker ..

Jeg bruker noen andre, men jeg også er veldig fan av Ozone . Tracks også er fin. Men ikke like fin . Skal jeg gi deg et råd om en god compressor , så er det PSP Vintage Warmer . Den låter knallbra .

i tillegg låter alle pluginene som er i Logic veldig bra.. Eqene er sinnsyke

nilsefix

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


 • Siste aktive tråder

  • Dagens ble LTD EC1000T. Fikk renset halsen med leomon oil, justert litt og testet et GHS David Gilmour 50-10.5 sett jeg hadde liggende. Veldig crispy og fin lyd.   
  • det behøver ikke å bety at de ikke får solgt mye likevel. hvis du tenker over det; passer ikke den beskrivelsen (idiot) på skremmende mange folk? tipper qanon-bevegelsen har en del slike i sine rekker..... og bassister.... bruktbilselgere......påvirkere.....fanatikere av alle slag....folk som trives i dress.......personen som fant opp begrepet "supermåling" i forbindelse med meningsmålinger.....kommunikasjonskonsulenter......folk som gleder seg til neste the fast and the furious  - film .....prosjektledere for veiprosjekter i bergen.....folk som ikke kjører motorsykkel.... og mange, mange flere. faktisk tar jeg meg selv i å tenke "er JEG en idiot?" en gang i blant. svaret der er riktignok alltid nei, men jeg slutter aldri å spørre likevel. viktig å ta en selvevaluering en gang i blant. regner med de fleste innser at det meste av dette jeg har skrevet bare er tull, designet for å skape litt latter (forhåpentligvis). men det første poenget står likevel: det finnes overraskende mange som går på slike ting som Audun sikter til. en del fabrikanter av ubrukelige produkter skor seg på slike folk. det eneste man kan gjøre i møte med slikt, er å prøve å sørge for at man selv, og folk man bryr seg om, ikke går i fellen. å prøve å skåne en stor gruppe mennesker for slikt, er ikke enkelt. jakten på gode tilbud sørger for det, og er sterkere enn mange tror.
  • HB eller ikke - da jeg vokste opp på 70 og 80-tallet fantes det mye DRITTGITARER. Altså de rimelige. Tror du skal vært sykt uheldig med en hvilket som helst lavprismerke for å komme NED på det nivået mye av skrotet den gang var på.
  • Jeg har et lite verksted og skrur litt i gitarer, hovesakelig egne og for venner og bekjente men tar litt oppdrag utenom også når jeg har tid og anledning. I den forbindelse har jeg skrudd i en håndfull HB`s. Min erfaring er at de billigste er nettopp det, billige gitarer, men kommer man over 200Euro, er det stort sett gullfine nybegynnergitarer som trenger lite hjelp av meg (i motseting til de billigste hvor QC virker ganske fraværende). Hadde ikke nølt med å anbefale en av disse Suhr-aktige til en nybegynner om man trakter mot mer moderne stuk enn Epi og Sq. Når det er sagt, er man femten og har råd til drømmegitaren, skal man kjøpe drømmegitaren og drite i folk som mener HB er best i hele verden, for det er de ikke   
  • Jeg mener at det ikke er snakk om enten eller, men både og her, selv om jeg kjenner meg igjen. Confirmation bias spiller nok en vesentlig rolle. Og alder. Jeg er jo en nokså moden herremann som vokste opp med status-standarden Fender eller Gibson. Så hadde man temmelig mediokre varianter av dette - supplert med andre merkelige variasjoner fra merker som Vantage, Orpheo, Cimar (Ibanez), Hondo etc. Jeg kan huske at Wing-serien fra Washburn var regnet som annenrangs gitarer på den tiden (i min krets), mens jeg i dag ville ha gitt gode penger for en Eagle eller Falcon. (Yamaha SG-serien, Ibanez Artist-serien popper også opp som kvalitetsalternativer i dag) Jeg _tror_ at kvaliteten på det vi i min tid kalte billig-ræl er betydelig bedre nå til dags. Og det er jo hyggelig at man kan prissette velfungerende instrumenter i antall sixpacks:-)
 • http://www.BILDELERstore.co.no

 • Støtt driften av GitarNorge


 • Https://Www.AutoDELER.co.NO
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.