Web Analytics
Jump to content

tHeMuTh|n's Cubase SX 1 for Bunnies update 28.april 2004


tHeMuTh|n
 Share

Recommended Posts

Tenke jeg skulle starte på en liten tråd angående Cubase. Det komemr nok til å ta litt tid men jeg skal prøve å følge PerOtto's gode eksempel og lage en liten lærebok for Cuabse DX

Denne tråden er basert på Cubase Sx 1.06 og forutsetter, som PO's, at lydkortet fungerer som det skal

Kommer snart til en PC nær deg

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 70
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jeg kommer i utganspunktet til å forholde meg til AUDIO delen av programmet men hvis det er ønskelig kan jeg ta for meg MIDI delen også.

Første del går på å bli litt kjent med noen av de grunnleggende delene. Neste gang skal vi ta opp et par spor, og så skal jeg guide dere igjennom det hele og forklare de forkjellige funksjonene underveis

La oss starte programmet

Det første som møter deg er en veiveiser med noen ferdige templates. Velg ”24 track audio recorder” og deretter spesifiserer du en egen mappe for prosjektet. Det lønner seg å lage en egen mappe for hver eneste sang du lager, så blir alle tilhørende filer lagt der.

Først bør vi sjekke et par ting:

*Gå inn på ”devices”menyen og deretter ”VST inputs" (eller trykk F5) og sjekk at inngangen(e) på lydkortet ditt er aktivert

*Gå deretter inn i ”device setup” under ”devices” menyen. Der trykker du på ”Vst Multitrack” og sjekker Number of Disk Buffers Og Disk Buffer Size. Disse burde stå på hhv 8 og 256 Kb til å begynne med for å teste. Jo flere buffere, og jo større buffere du har, jo lettere jobber maskinen (og mer RAM trenger du) men dette går på bekostning av latency(forklaring av dette kommer seinere). Med andre ord, har du en veldig rask prosessor skal det nok gå bra uten å gjøre om settingene. Men hvis du ofte små skurringer og ”hakk” i musikken når du spiller den av, bør du nok eksperimentere ved å øke antall buffere og størrelse

Sånn, nå kan vi gå videre. Hva består så hoveddelene av?

Jeg regner med at dere nå iallfall ser 3 ting;

*selve ”event vinduet” som er det store (grå) feltet hvor alle sporene vil ligge,

*så til venstre for dette ”track list” som visere dere de forskjellige sporene nedover.

*Til sist burde dere se ”transport panelet” hvor dere har start/stopp/tempo med mere. Den er flytende og du kan sette den fra deg hvor du vil.

Hvis dere ser nesten helt oppe til venstre, over track list, finner dere noen ikoner. Trykk på det hvite ikonet helt til venstre (men til høyre for den røde) for å åpne ”Inspektor”. Ikonet ble nå blått. Inspector viser deg forkjellig info om sporet du har valgt i track list. Og ved å trykke på de forskjellige tab’ene nedover i inspectoren får dere forskjellig info, bl.a EX, inserts, sends, og volum faderen

Dette var en veldig rask gjennomgang av brukergrensesnittet i Cubase SX. Neste gang skal vi gå igjennom et raskt lite opptak sammen. Ha gitaren klar da

Link to comment
Share on other sites

Greit, da var vi klare for andre del.

Har bestemt meg for at jeg skal ha en litt annen innfallsvinkel enn Per Otto sin flotte guide til Cool Edit. Jeg kommer ikke til å liste opp de forskjellige funksjonene i programmet, eller hvordan dere klikker for å finne de frem. Til det synes jeg programmet er for omfattende.

Istedet skal jeg lære dere å bruke programmet ved å BRUKE programmet. Tenkte jeg skulle vise fremgangsmåten fra å ta opp noen spor, å editere de, mixe låta og gjøre den ferdig til sutt. På den måten vil vi komme igjennom, og få forklart, de mest brukte og vanlige/basic funksjonene, og dere får også ”hands on” trening i å bruke de på kjøpet. Og så kan dere komme med spørsmål til sutt om andre funksjoner dere lurer på, eller andre problemstillinger dere møter på veien. Ellers vil jeg bare anbefale forumet til SX som dere finner her: http://forum.cubase.net/cgi-bin/cubase.net...et/Ultimate.cgi

OK. Da kjører vi igang.

Vi starter der vi ga oss sist. Velg 24 track audio recording, sjekk at input’s er aktivert og finn frem inspectoren. Hvis dere må gjøre dette hver gang, kan det være lurt å gå på File” og ”save as template” og kalle denne for Min Cubase eller noe. Neste gang dere starter så trykker dere da på ”Min Cubase” og så slipper du og gjøre om alt hver gang. Eventuelt kan du vente litt med dette, slik at du har fått tilpasset programmet enda mer før du lagrer ditt oppsett

I Inspector’en så trykker vi på den øverste tab’en hvor det sannsynligvis står ”Audio 01”. Så trykker vi på Audio 01 (altså spor 1) i Track List, dobbelt klikker der og skriver inn f.eks Gitar 1 (avslutt med Enter). Dere ser nå at også navnet blir forandret i Inspector’en. Under Gitar 1 i Inspector er det også 11 små ikoner. Dere har der bl.a mute, solo, record arm med mer. Disse finner dere også på hver kanal i mikseren (som vi kommer tilbake til neste gang). Dere finner de også i Track list, men da må dere ta musepekeren over mellomrommet mellom spor 1 og spor 2, og dra spor 1 nedover. Spor 1 blir da tyykkere ser dere.

Dere har også en stereo/mono switch, Trykk på den til det blir mono (når den IKKE er gul er den mono). Litt lenger nede finner dere ”in:” Siden det nettopp har vært et stereospor så står det nå ”in: IN 1 + In 2” der. Trykk på dette og velg så ”In 1” Nå vet vi at opptaket blir gjort gjennom input 1 på lydkortet (venstre hvis det er kun en stereo inn)

Sørg for at dere har en lydkilde (altså gitaren deres) kblet inn på pc’en nå. Trykk på ”Gitar 1” i Track List og trykk så på det ikonet der som heter ”Record Enable”. Nå har dere armert sporet og det er i prinsippet klart til å ta opp.

Men skal du ta opp etter metronom så bør vi ta en titt på ”Transport” menyen, og deretter Metronome setup. Her kan dere velge om det skal klikkene skal hente lyd fra enten midi, audio eller begge deler. Har du ikke midi så må du velge Audio Click. Klikk inn ”Precount” og sett denne på 2. Det betyr at når du trykker Record etterpå, så teller den opp 2 taker før den går i opptak. Lurt. Du kan også velge om du skal høre klikket både når du tar opp og hører, eller bare en av delene. Dere må slå PÅ metronomen ved å trykke ”Click” på Transport panelet (eller trykke C)

Før dere starter, et lite tips.

Når du nå trykker Record, så teller programmet opp 2 takter (altså 8 klikk) men for å være sikker på at du får med første tone ordentlig, vent EN takt EKSTRA etter at den har gått i opptak. Altså venter du i realiteten 3 taketer før du begynner å spille (12 klikk).

Videre bør dere ta en titt på det (sorte) feltet som befinner seg over Event vinduet. Der står det sikkert 0-5-10 osv eller noen andre tall, samt noen loddrette streker. Klikk i dette feltet og velg ”Beats+Bars” hvis det ikke allerede er valgt. Dette betyr at dere får delt den opp i takter.

Der befinner også den såkalte ”Locator” seg. Du har 2 stk, en Left Locator, og en Right Locator. Hvis du f.eks vil loope noe, så looper du i mellom disse. De for også en blå strek mellom seg. Det har seg også slik at opptaket vil starte ved left locator, så du må sette denne der du vil begynne. Du flytter left locator ved å holde nede Ctrl mens du venstre klikke et sted i det sorte feltet. Du flytter right locator ved å holde Alt inne mens du trykker med venstre musetast.

La oss si at vi skal ta opp gitar mellom takt 3 og 11. Sett left locator på takt 3 og right på takt 11. Du må treffe nøyektig, og for å hjelpe deg med det så trykker du på ikonet ”Snap” over det sorte feltet (beveg musepekeren over ikonene til det står Snap). Den skal lyse blå. I feltet til høyre (Snap Mode selector) skal det stå ”Grid” og i neste (Grid selector) skal vise Bar. Dette forteller oss at nærmeste taktstrek vil bli valgt når du forsøker å bl.a flytte locatorene

Sånn.

Gjør deg klar med gitaren og trykk så på Record på Transport baren. Det er knappen helt til høyre. Gjør et opptak og stopp det når den har gått forbi takt 11. For å høre, trykk på ”L” i transportpanelet og tykk så play.

Gratulerer du har nå tatt opp. Men la oss lage et spor til. Trykk BORT Record enable på spor 1, Dobbeltklikk på ”Audio 02” og skriv inn Gitar 2 istedet. Så drar du Nå ser du at inspectoren aoutomatisk forandret seg til å vise informasjon om spor 2 istedet. I Inspectoren, trykk Record Enable. Under ”in:” står det nå sannsynligvis In 2. Trykk der og gjør om til In 1 og trykk deretter på Record igjen. Ta opp et nytt spor og stopp den etter takt 11. Gratulerer. Du har nå tatt opp TO spor.

*pust pes*

Dette var alt for idag, men komm gjerne med innspill. Forklarer jeg ting tungvint, er det noe dere lurer på? Spør i vei.

Et lite skjermbilde med forklaringer:

nummer1.jpg

Neste gang skal vi lære å hente frem mikseren, samt legge til effekter, både som sends og som inserts. Vi ses?

Link to comment
Share on other sites

Så var det oss igjen da.

Forrige gang tok vi opp noen spor, og i dag skal vi lære å enkelt bruke mikseren og hvordan man legger til effekter både i sends og inserts. Vi skal også se på de foskjellige layout’ene mixeren kan ha.

Vi kan jo begynne med å loope en del av sangen slik at vi kan ha litt lyd mens vi åpner mixeren. Vi begynner med å flytte left locator til første takt, og right locator til siste takt. Så trykker dere LOOP på transport panelet. Det er det ikonet nede som ser litt ut som en Q. Trykk på den så den lyser gult. Ved å trykke på enten L eller R i transport panelet så flyttes cursorer til de nevnte locatorer. Trykk på L og deretter start sangen. Nå vil den loope rundt og rundt til du trykker stop eller trykker LOOP.

Tips; hvis det er ting dere ikke finner på transport panelet, så bare høyreklikk på den og velg Show all

Mixeren

Nå kan dere trykke F3 (evnt Devices – mixer) så kommer mixeren opp. Du kan velge hva du vil at den skal vise, MIDI kanaler, Audio kanaler, gruppe kanaler, rewire kanaler og soft synth kanaler. Du kan vise alle eller hvilken som helst kombinasjon av disse. Det velges via ikonene til venstre, helt nederst. Før musepekeren over de for som er hva.

Helt øvers (over hver kanal samt til venstre for 1. kanal) har dere en oppned trekan. Trykk på den og dere får forskjellige valg:

*normal – mixeren vises i en etasje, bare fadere

*expanded – mixeren vises i to etasjer, fadere nede og valgfritt med inserts, eq eller sends øverst

*narrow-kanalene blir tynne og du får plass til flere i skjermbildet.

*wide-kanalene blir videre med bedre oversikt per kanal

Under den trekanten HELT til venstre har dere en hurtig knapp for å veksle mellom Normal og Expanded mode. Videre kan jeg fortelle at trekanten HELT til venstre gjør om alle kanalene samtidig, men trekantene over hver kanal selsvagt gjelder de individuelle kanalene

Dere legger også merke til at det enten over eller til venstre for hver kanal er noen ikoner (de er over ved narrow og til venstre ved wide). Hvis vi velger å sette alle kanaler som wide (som dere jo gjør ved hjelp av trekanten HELT til venstre) så er ikonene som lest ovenfra og ned:

Mute – slår av lyden på denne kanalen

Solo – hører kun på denne kanalen (+ andre som evnt har solo påslått)

R(ead automation) - trykk ned denne for å slå på automasjonen

W(rite automation) – trykk ned denne for å ta OPP automasjonen (mer om disse to i en annen post)

E(dit VST channel) - her får dere opp Channel setting, hvor dere bl.a kan gjøre EQ mm

Bypass Inserts – slå av de effektene dere har satt opp i insert

Bypass EQ – setter EQ i null

Disable Sends – slår av send effektene

De to neste finner dere ikke i narrow men kun i wide:

Record Enable - som dere lærte sist

Monitor- for å lytte igjennom

Helt over Mut ikonet har dere også pan. Der står det sannsynligvis <C> med en horisontal linje under. Det betyr som dere sikkert skjønner C. Ta tak i den linja og flytt den dit dere vil.

Under der igjen har dere navnet på kanalen, og helt unders hvor signalet blir sent. Står det BUS 1 så blir signalet sent rett til main. Vil dere sende til noen grupper, må dere først lage dere noen gruppekanaler. Det kommer vi til etterhvert.

Det var de tørre overfaldiske fakta om mixeren. Dere får eksperimentere rundt med den etterhvert for å bli kjent med den.

Send effekter

Send effekter kan være f.eks klang, chorus, delay, flanger m.m. For å bruke disse måe dere først gå inn på VST Send Effects panelet ved å trykke F6 (evnt eller Devices – VST Send Effects). Man kan ha opptil 8 forskjellige, og dere ser sikker at det nå står No Effect i alle rutene. Trykk på den øverste No effect og hent frem f.eks Reverb – Reverb A. Nå dukker den opp of dere kan stille den slik dere vil ha den. Ikonet helt oppe til høyre betyr ON/OFF for effekten. Lukk den nå. Og for å få den frem igjen, så trykker dere på ikonet med bokstaven e på VST panelet

Sånn, nå har vi sått på en effekt og den finnes nå på alle audio kanaler, grupper, rewire og softsynth kanaler. Gå nå til mixeren og trykk på Edit VST channel på kanal 1. I høyre kolonne ser dere nå Reverb A. Den må dere slå på for kanalen med ikonet ON/OFF over Reverb A. Dere har også en hurtigknapp for å åpne selve klangen der også. Trykk så i feltet under (vannrett linje” for å legge til ønsket mengde klang. Det var vel ikke vanskelig?

EQ

Til venstre for Send har dere EQ delen.Dere ser vi har 4 bands eq og hvert band må slås på øverst (eller bare ved å trykke i den grafiske eq’en og dra litt rundt). Under kan dere til venstre, nulle ut EQ’en, og i midten lagre en setting for EQ’en

Insert

Neste kolonne viser Insertene. Det er også 8 stk, og i motsetning til sends kan du her bruke 8 forskjellige på hvert spor, uavhengig av de andre kanalene. Sends går globalt til alle (Som en helt vanlig mixer gjør). Gjør eller akkurat det samme som når du hentet frem ekkefter til sends. Typiske ting å bruke i insert er compressor, gate, limiter, ekstra eq m.m

Så helt til venstre har vi den samme faderstripen som dere har i mixeren

Enkelt sagt kan vi si at send effektene ligger POST fader, dvs at jo høyre du har faderen jo mer signal blit sent TIL affekten (signalet ligger altså ETTER faderen), mens insert ligger PRE fader, hvilket betyr at signalet blir sendt FØR fader, og at faderen da selvsagt ikke har noe å si på hvor mye som blir sendt til prossesering

Grupper

La oss nå lære å legge til noen grupper og sende signaler innom de. Enten velger du å gå på Project – add track – group channel, eller du kan høyreklikke i track list under de andre sporene (for oversiktens skyld) og velge Add Group Channel Track. La oss lage to stk. Dette kan enkelt gjøres ved å høyreklikke i track list, velge Add Multiple Tracks.

Trykk så F3 for å åpne mixeren, deretter trykker du BUS 1 neders i spor 1 og velger Group 01 istedet. Dette betyr at signalet går herfra til gruppe en som befinner seg et sted ETTER audio kanalene må mixeren. (husk at du også må slå PÅ gruppekanalene med ikonet neders til venstre på mixeren, show(hide group channels).

Finn Group 01 og se litt på den. Dere ser at den er helt lik en vanlig kanal stereokanal. Denne kan dere nå velge å sende til Group 02, eller direkte til BUS 1. Dere bruker grupper til å samle flere instrumenter sammen, f.eks å gi alle sammen den samme send effekten og/eller inserten (for å spare prosessorkraft), eller for å kunne justere nivået på alle sammen med EN spak.

Nå tror jeg det får være nok for idag. Vet heller ikke om det er så stor interesse for en Cubase veiledning her da det ikke kommer tilbakemeldinger hit. Er det noen som faktisk LESER disse? Eller er det bare unødvendig tidfordriv for meg?

:mrgreen:

Vegar

et nytt skjermbilde:

nummer2.jpg

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk! Nå kan jeg lære meg Cubase litt mer ordentlig uten å lese flere hundre sider av folk jeg ikke aner hvem er (og hva de kan...)! Skjønt jeg kan jo en del av det her, men greit å få det forklart på en litt annen måte enn det jeg har tenkt gjennom selv, hjelper veldig.

Edit: La den som prioritert, glemte visst det forrige gang.. en tråd som denne fortjener selvfølgelig å bli prioritert.

Link to comment
Share on other sites

lurer forresten på en ting.. hvis jeg spiller via en softsynth på et midispor i cubase og jeg går inn på innstillinger på sporet, kan jeg bare velge blant "midi-effektene" som ligger inne... er det noen mulighet for å bruke vanlige VST plugins på softsynthen? hvis jeg bruker en VST plugin på master sporet, så funker det jo.. men hvis jeg har andre ting enn vst instrumentet i prosjektet er jo det litt dumt...

Link to comment
Share on other sites

lurer forresten på en ting.. hvis jeg spiller via en softsynth på et midispor i cubase og jeg går inn på innstillinger på sporet, kan jeg bare velge blant "midi-effektene" som ligger inne... er det noen mulighet for å bruke vanlige VST plugins på softsynthen? hvis jeg bruker en VST plugin på master sporet, så funker det jo.. men hvis jeg har andre ting enn vst instrumentet i prosjektet er jo det litt dumt...

Enkelt...gå inn på mikseren og sørg for at du finner VST instruments sporene...ikke sikkert de vises i mikseren din med mindre du ber den om det (og så lenge du har enablet minst ett vst instrument)

Se bildet under så skjønner du sikkert.

Ved å bruikke DETTE sporet istedet for midi sporet så kan du legge til alt av effekter på NØYAKTIG måte som et vanlig audiospor

se her:

vstinst.jpg

vær så god :)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

GREEEIT!

Da var det på’n igjen etter en måneds tid med stress og mye jobb. Vi burde allerede har lært en god del til nå, nok til at dere kan spille inn og ta opp enkle ting. Men vi har ennå ikke lært å redigere opptakene. Og det er nettopp det vi skal ta opp i dag.

Kopiere parter (og normalisere)

La oss først ta opp en liten gitarloop på 8 takter på spor 1. Bruk det dere har lært hittil. Og husk å bruke metronom slik at det er i time. Vi skal lage en 8 takters ”gitarloop” og det betyr at parten du tar opp må være nøyaktig 8 takter.

En måte å løse dette på er å først høyreklikke på transport baren, sørge for at ”locators” vises. Legg nå merke til de to ikonene som finnes på hver side av ikonet for loop (den som ser ut som en Q). Tykk inn disse to slik at de blir blå. Det som skjer nå er at programmet KUN er i opptak imellom de to locator’ene. Du bør altså sørge for at det er 8 takter i mellom left og right locator.

Når du har gjort opptaket, høyreklikker du på hvert spor og velger ”process” og så ”normalize”. Sørg for at den står på null og klikk ”Process”. Det du nå har gjort er å sørge for at hvert spor spiller så høyt det er mulig, UTEN å gå over 0 dB, hvilket ville laget en stygg digital forvrenging.

Deretter holder du inne Alt mens du tar tak i parten du har tatt opp og flytter den og legger den ved siden av den gamle. Du har nå kopiert den, og du har nå 16 takter; en 8 takters loop som spilles to ganger.

Når det er gjort, så lager dere en liten 16 takters melodi i spor 2.

Sånn.

Editere en part -1

Hver part kan du dobbelklikke på, og du får den da opp i større oppløsning. Her kan du klippe og lime, samt andre morsomme ting du får opp med bl.a å høyreklikke på den. Dette klarer dere nok fint å lære dere selv. Kom heller med spørsmål hvis det er noe som er vanskelig.

Det vi istedet skal gjøre, er såkalt ”comp’ing”, dvs gjøre flere opptak på samme spor og så editere de sammen til ETT perfekt opptak. La oss si at melodien du spilte inn på gitar ikke ble helt slik du hadde tenkt. Da kan du gjøre en av to ting; enten spille inn hele på nytt eller spille inn bare de delene som bl feil.

Vi begynner med den første metonen. Først bør du sjekke at preferences står rett. Klikk på ”file - preferences - audio” og sørg for at det står ”create events” som valg ved "Cycel record mode". Sett så locator’s i begynnelsen og slutten av den 16 takters sangen din og sørg for at ”loop” er trykket inn (du vet det ikonet på transportbaren som lignet på en Q). Deretter går du i opptak og gjør så mange opptak av melodien din som du har lyst til.

Det som skjer nå er at hver gang loopen starter på nytt så lages det en ny part som legger seg over den gamle. Kun den nyeste vil være synlig på sporet. Dette ville vært veldig tungvindt, hadde det ikke vært for at vi kan jobbe i noe som heter ”lanes”.

Etter at du har gjort så mange opptak du synes er nødvendig, gjør du følgende; høyreklikk på parten du har tatt opp og velg så ”select” og deretter ”all on selected tracks”. Deretter høreklikker du igjen og velger ”audio”, etterfulgt av ”events to part”. Etter du har gjort dette kan du dobbeltklikke på parten og få opp ”Part Editor’en” som vanlig, men du ser en forskjell, nemlig at de forskjellige opptakene dine nå ligger i forskjellige ”lanes” nedover i bildet. Nå kan du høre på de og velge hvem som har best versjoner av de forskjellige delene i melodien din og klippe sammen. Det har seg slik at den lane’en som er UNDERST er den som blir spilt.

La oss si at det i begynnelse er de første 2 takene av første opptak(take 1) som gjelder. Da klipper du bort og sletter dette fra alle lanene som er UNDER. Så skal du ha 3 takter fra den nest underste. Da klipper du bort dette stedet og sletter dette fra den underste lane. OSV OSV. Klikk her og se et eksempel:

nummer3.jpg

Som dere nå ser så er det første litt av take 2 som spilles, deretter take 6, take 1, take 3, take 5, take 6 og tilslutt take 2 igjen.

Editere en Part - 2

En annen måte er jo å spille inn en ting en gang, og så finne ut at det kun er EN eller noen få toner som er feil. Da bruker dere noe som heter ”punch-in” record og det funger som følgende: Sett cursoren et godt stykke FØR der du har feilen, trykk play og spill få musikeren til å spille med. Rett før du kommer til tonen som er feil trykker du inn REC, og rett etterpå trykker du ut REC igjen. Du har nå punchet inn et opptak. Gjenta det du gjorde isted med ”select all tracks” osv osv og åpne deretter ”part Editor’en” ved å dobbeltklikke på den. Nå kan du gå inn og trimme start og slutt på det inn punchede delen og få den til å passe perfekt. Øvelse gjør mester.

Macro

Jeg sa at all den høyreklikkingen var litt tungvindt for å gjøre det mulig å jobbe med lanes’ Dette kan dere forandre med makroer. Og det er lett å lage. Velg ”file – Key commands” og trykk deretter på ”show macros”.

Velg ”New macro” og under ”categories”spalten (oppe til venstre) velger du ”edit”.Deretter finner du ”Select all tracks” ifra commands spalten, og trykker ”add command”. Etter dette finner du ”Events to part” ifra ”audio” Kategorien og velger igjen add command. For å gjøre det veldig enkelt så kan du jo gå tilbake til Edit kategorien og legge til ”Open/Close Editor” derifra til slutt.

Nå kan du F.eks dobbelt klikke på ”New Command” under Macros, og heller skrive inn Events to Part der som et navn på denne Macroen.. Tilslutt kan du klikke der det står ”type new Key Command”, holde inne Shift mens du trykker f.eks A og så Assign. Nå kan du trykke ”OK”

Dette er hvordan du lager makroer, og neste gang du har f.eks tatt opp flere versjoner av et spor, så trykker du bare Shift+A så gjøre alt automatisk, og Part Editor åpner seg med de forskjellige Lanes under hverandre

Og med dette tror jeg at jeg gir meg for denne gang. Dere har (forhåpentligvis) lært noe nyttig idag og jeg har fått bukt med den dårlige samvittigheten min for et par uker 

Vegar

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.