Web Analytics
Jump to content

Forslag til nye retningslinjer på forumet


CastorFiber

Recommended Posts

Jeg har ganske lenge tenkt at vi burde revidere retningslinjene på forumet, samt diskutere moderatorpraksis.

Som første trinn på dette, finner man i neste post forslag til retningslinjer. Disse er noe mer formelle enn de som ble snekret sammen for ganske mange år siden, men bortsett fra det, kan jeg egentlig ikke se at forskjellen er så veldig stor.

Åpner opp for debatt rundt dette, og ber pent om at dere i denne tråden konsentrerer dere om retningslinjene, og så kan vi diskutere detaljer rundt moderatorpraksis ved en senere anledning.

Mener du noe, så bidra. Dette er en viktig tråd, så hold den on topic.

Link to comment
Share on other sites

Retningslinjer Gitarnorge

Kapittel I – Innledning

§1. Formål

Forumet skal tjene som møteplass for alle som liker gitarer og andre strengeinstrumenter som man kan bære alene.

Forumet ønsker å fremme medlemmenes meninger og holdninger med diskusjon og saklig debatt.

Forumet ønsker å formidle kunnskap om musikkteori, praktisk utøvelse på instrumentet, samt hvordan man kan utføre diverse vedlikehold, herunder bygging, overflatebehandling og annen dekor.

§2. Virkeområde

Reglementet gjelder alt innhold som publiseres på forumet, og som har direkte tilknytning til dette.

§3. Definisjon

Med medlem her menes person eller juridisk sammenslutning som har opprettet brukerkonto på Gitarnorge.

Med innhold her menes tekst, bilder, video eller annet materiale som brukes til å gi en ytring.

Kapittel II – Medlemmet

§4. Konto

Det er ikke tillatt at et medlem oppretter flere brukerkontoer under andre brukernavn.
Har du glemt passordet, kan du kontakten en moderator på admin@gitarnorge.no, eller på facebooksiden Gitarnorge.

§5. Avatar og signatur

Avatar tilknyttet brukerkonto skal være bilde eller illustrasjon hvor medlemmet har rettigheter til å benytte dette. Signatur kan være skriftlig, inneholde et lite bilde eller illustrasjon.

Begrens deg til fire linjer med liten tekst eller tilsvarende.

§6. Ansvar

Medlemmet er selv ansvarlig for innhold som publiseres med dennes brukerkonto.

Kapittel III – Melding

§7. Innlegg

Innhold som publiseres gjennom innlegg eller andre kommunikasjonsmidler som har sammenheng med Gitarnorge skal primært være relatert til Gitarnorges grunnemner nevnt i §1. Unntaket er forumet Off- topic, men husk at dette er et gitarforum.

Før du starter nye tråder, kan det være lurt å sjekke om det finnes en make tråd allerede, og benytte denne i stedet for. Er tråden mer enn et par år gammel, er det kanskje like greit å starte en ny. Ikke start flere tråder med omtrent samme tema.

§8. Saklighet - personangrep

Innhold som publiseres på Gitarnorge skal være av saklig art. Det forbudt med innhold, herunder personangrep og lignende som kan oppfattes som sjikane eller lignende mot enkeltpersoner eller grupper.

§9. Innhold

Tråder og innlegg skal postes i korrekt kategori. Innlegg i tråder skal holde seg til trådens tema.

Innlegg, PM og andre kommunikasjonsmidler skal inneholde alminnelig folkeskikk. Videre skal ikke moderering som gjøres bli diskutert i tråder.

Det er forbudt å publisere innlegg og PM hvor innholdet strider mot norsk lov. Det samme er opphavsbeskyttet materiale som ikke har godkjennelse fra rettighetshaver.
Piratkopiering skal ikke diskuteres.

Tråder og innlegg skal ha et informativt og kvalitativt innhold som er satt i kontekst. Unngå poster som ikke har noe innhold, som kun et plusstegn, en smiley, eller bare et bilde.

§10. Politikk og religion

Politikk og religion diskuteres ikke.

§11. Markedsføring

Gitarnorge skal ikke brukes til markedsføring eller lignende.

Bedrifter og organisasjoner m.fl. har anledning til å skrive på Gitarnorge så fremt det ikke omhandler egen markedsføring eller reklame for produkter eller tjenester. Innlegg skal i så fall ha ren informasjonsverdi for aktuelle produkter eller tjenester. Det skal fremgå i tråden hvem man representerer.

§12. Kjøp og salg

Privatpersoner har anledning til å bruke forumet «kjøp og salg»

Tittelen i kategorien skal inneholde ”kjøpes” eller ”selges” med en kort presisering for hva som omsettes. Tråden skal være informativ hvor tilstand og pris bør oppgis.

Ellers gjelder spesielle regler som man finner på førstesiden til kjøp- og salgforumet.

Annonsens overskrift SKAL begynne med [Kjøpes] [selges] [Ønskes kjøpt] e.l. INKLUSIVE PARENTES, dette er av hensyn til andre forumister, som skal kunne slippe å lese annonser om de ønsker det.

Annonsen som settes inn, skal være en fullverdig annonse. Korte tekster med kun en link til for eksempel Finn eller andre sider blir konsekvent slettet uten advarsel.

Annonsen MÅ inneholde:

- Hvor produktet befinner seg

- En prisantydning

- En beskrivelse av produktet og en eksakt typebetegnelse

Vi ber også om at du legger ved et bilde av produktet, da dette øker sjansen for at du får solgt.

Ikke bump annonsen hver dag. En gang i uka er passende.

Tråder som ikke følger reglene, blir slettet uten varsel.

Bruk "rapporter"- ikonet under posten når du ønsker å stenge/slette en annonse.

Vær oppmerksom på at annonser som ikke har blitt bumpet de siste 3 månedene blir satt som passive og flyttet. Kontakt oss hvis du ønsker å aktivere en gammel annonse.

Ved grove regelbrudd utdeles advarsler.

§13. Sitering

Sitering skal bare omhandle den delen av posten man vil kommentere. Ønsker man å ta opp mer enn én del i en post, skal siteringen deles opp i flere mindre sitater, etterfulgt av ens kommentar.

Bilder skal fjernes når man siterer.

§14. Språk

Det kan benyttes norsk, dansk, svensk eller engelsk språk på forumet.

Kapittel IV – Moderering

§15. Moderering

Moderatorer står fritt til å slette innlegg som ikke har tilstrekkelig relevans for forumet. Moderators beslutning er suveren og endelig

§16. Retningslinjer

Moderatorene vil opprettholde en god takhøyde for hva som aksepteres publisert på forumet. De vil på den annen side, i den grad det er forholdsmessig, moderere innlegg for å ivareta en god og saklig diskusjon.

§17. Tilstedeværelse

Moderatorene følger med på hva som publiseres. Likevel ønsker vi også medlemmenes observasjoner, med innsending av rapport til moderatorene.

Kapittel V – Gitarnorge

§18. Ansvar

Eiere og moderatorer har intet ansvar for hva som blir publisert på forumet.

Kapittel VI – Sanksjoner

§19. Advarsel

Et medlem som bryter reglene vil kunne risikere advarsel for brudd på disse.

§20. Midlertidig stengning

Når et medlem har mottatt to advarsler kan medlemmets konto og IP-adresse bli stengt i en måned.

§21. Permanent stengning

Ved nye overtredelser vil konto bli stengt i minimum tre måneder eller permanent.

Ved sjikane mot moderatorer kan konto bli stengt permanent med umiddelbar virkning.

§22. Unntak

Moderatorene vil uansett kunne foreta midlertidig eller permanent stengning av konto uten at advarsel er gitt, dersom bruddene på reglementet er av en slik karakter som krever umiddelbar reaksjon. En slik beslutning skal alltid grunngis til medlemmet.

Kapittel VII – Personvern

§23. Personvern

Loggfilene er vedlikeholdt og analysert av alle forespørsler for filer på dette nettstedets webservere. Loggfiler fanger ikke opp personlig informasjon, men innhenter brukerens IP -adresse, som automatisk gjenkjennes av våre webservere.

Beskyttelse av personvernet til de helt unge er spesielt viktig . Derfor vil vi aldri samle eller vedlikeholde informasjon på våre nettsider fra de vi faktisk vet er under 13 år, og ingen del av nettstedet er strukturert for å tiltrekke personer under 13 år.

Dette nettstedet lagrer ikke informasjon som vil tillate oss å identifisere individuelle brukere av denne tjenesten uten deres tillatelse. Alle cookies som kan brukes av dette nettstedet er brukt enten utelukkende på en forespørsel eller for å opprettholde brukerens preferanser. Cookies blir ikke delt med noen tredjepart.

Sletting av konto kan gjøres av admin. Kontakt en av oss på PM eller send en epost til admin@Gitarnorge.no. Det er ikke mulig å gjenopprette en slettet profil, og dine innlegg blir stående som postet av Guest-brukernavn.

Link to comment
Share on other sites

Syns dette ser både gjennomtenkt og bra ut!

Der fins sikkert enkelte formuleringer som kan forenkles, men alt i alt enkelt og lettfattelig - som seg hør og bør!

Om jeg fikk bestemme ville jeg nok i §14 (språk) understreket at norsk er primærspråket, selv om de øvrige språkene aksepteres.

I tillegg vil der sikkert være greit å ha i hvertfall en engelsk oversettelse av retningslinjene for forumet en eller annen plass.

Til slutt (det er noen år siden jeg registrerte meg); er det slik at man må akseptere de gjeldende retningslinjene når man registrerer brukerkonto på forumet?

Edited by bento
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Flisespikkerier fra meg dette, men for meg blir det litt ullent i §7 når det brukes begrep som "primært", og senere formuleringen "kanskje like greit".

Ellers ser det for meg ut til at en god del har blitt tydeligere med de nye RN'ene.

Og det bør være en selvfølge å ha lest/samtykket til retningslinjene for å kunne opprette en bruker. Kanskje medlemmene som har vært her siden ørtenhundreogbarkebrød bør gjenoppfriske og samtykke igjen?

Link to comment
Share on other sites

Takk for innspill så langt til de som har ment noe.

Angående "kanskje like greit"- enig i at det er litt ullent, men det er litt av hensikten.

Poenget er at man bør reflektere over om det er best å starte en ny. Er tråden lang, med poster fra mange brukere som ikke har vært aktive? Er tråden on- topic, og ikke så lang? Er den muligens litt smal, og det som står der ganske faktapreget? Tenkte slike vurderinger var noe man kunne gjøre, og syntes derfor at en formulering av typen "Er tråden to år eller mer, skal man starte en ny tråd" er for kategorisk. Setter vi det inn i reglene, skal det modereres slik uansett. Vet ikke om det er bedre.

Link to comment
Share on other sites

Jeg må innrømme at jeg hadde ventet meg litt mer respons på denne tråden.

Da tolker jeg det dithen at de som er her mest, er fornøyde, og i og for seg synes ting fungerer greit.

De som har klaget over for rar/slapp/stram/urettferdig moderering har nå muligheten i en periode. Kommer det ikke andre tilbakemeldinger, blir de nye reglene i hovedsak slik de framstår over. Detaljer kan bli endret, men kun små endringer.

Link to comment
Share on other sites

Ser at musikkteori, musisering, DIY, og instrumenter er nevt spesifikt, men hva med amper/effekter og slikt?

Foreslå gjerne flere temaer som bør være med på listen. Det bør ikke være for langt, og jeg tror kanskje at hvis vi skal spesifisere alle ting, blir det en lang liste. Slik jeg ser det, holder det med å peke ut retningen. Det er da ikke slik at vi begynner å fjerne poster som omtaler forsterkere, PA- anlegg, synther og så videre.

Link to comment
Share on other sites

Chaten er faktisk ikke moderert. Det har vi ikke ressurser til. Ut over det blir ikke §10 endret. Det er det samme som i dag.

Der er OK. Men skal vi holde kommentarer om politikk og/eller religion (og fravær av sådan) til chaten eller er visse one-linere akseptert på forumet også så lenge det ikke eskalerer til en debatt?

Link to comment
Share on other sites

Det at man ikke diskuterer politikk og religion på diverse fagfora er en meget vanlig kotyme, og ikke noe som er spesielt når det gjelder Gitarnorge. Polkagrisen har allerede forklart hvorfor.

Vi som modererer, ønsker dessuten ikke å moderere slike diskusjoner. Temaene har en tendens til å ta av, for å si det mildt, og vi vil gjerne unngå all jobben det medfører.

For all del, hvis noen av medlemmene ønsker tilgang til et slikt underforum og er forberedt på å betale for hver gang det må modereres for hvert tilfelle etter oppsatte rettningslinjer, så gjerne for meg.

Jeg tviler på at forumeier er enig, da Fjellforum har akkurat den samme paragrafen. Forslaget til nye retningslijer er en kopi av reglene fjellforumet har.

Jeg gjør det ikke gratis, og det tror jeg gjelder de andre som modererer også.

Det er mange steder man kan diskutere denslags, jeg nevner i fleng VG, Nettavisen, Dagbladet, grupper på Facebook, politikkfora og så videre.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Foreslå gjerne flere temaer som bør være med på listen. Det bør ikke være for langt, og jeg tror kanskje at hvis vi skal spesifisere alle ting, blir det en lang liste. Slik jeg ser det, holder det med å peke ut retningen. Det er da ikke slik at vi begynner å fjerne poster som omtaler forsterkere, PA- anlegg, synther og så videre.

Jeg er knakende fornøyd med dagens inndeling av forumet, kommenterte bare selve retningslinjene. Hva med en "...og relatert utstyr"-formulering?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Den skal jeg ta med meg. Godt innspill til ordlyd.

Ser vel egentlig for med at en omstrukturering av forumet kan bli med på listen over ting vi kan ta for oss siden.

Andre temaer som er aktuelle, er en revisjon av regler for kjøp og salg. Der er det mange som bommer, og ikke får med seg stor, rød uthevet tekst.

Har kjent flere ganger på at det kan være veldig vanskelig å prissette ting man ønsker å kvitte seg med, og at andre kan ha større nytte av en det man har selv, tenker på kravet om at man skal oppgi en pris.

Jeg liker det forumet, fordi handler gjennomført der er problemfrie og greie, men det meste kan egentlig justeres hvis mange medlemmer mener det kan forbedres til hvordan det er i dag. Det er årevis siden noen har blitt lurt i kjøp og salg- forumet. Det er vel en statistikk Finn bare kan drømme om.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Siste aktive tråder

  • Jeg liker ferske strenger og bytter gjerne når jeg må, til Ernie Ball eller DA som er reimeligere.  Spiller ikke live eller i band lenger, men vet om et par som spiller mye mer enn meg og verdsetter den ekstra kosten med Elixir for å slippe å bytte så ofte. Går litt på bekostning av lyd, da Elixir har "mindre klang" i seg men til gjengjeld varer lenger.
  • Takk. Mener å huske at Elixir ble regnet som å være best blant mange.. Men hvordan er synes å dette nå? Og dersom man f.eks spiller en del live og bytter strenger ofte så har det vel mindre å si eller?
  • Det er ikke lenge siden en 25 - bulk kostet 12-1300,- hos Evenstad. Den svake krona og prisstigning generelt, har sannelig gjort seg gjeldende.
  • Hei søker vokalist til Calzada, vi hører til i Stavanger.  spiller rock for det meste 
  • Det må du forvente, men prisene har vært betydelig lave når de har tilbud, selv med moms og frakt etc. Men det må du undersøke og ta en totalvurdering på. Spesielt nå som dollarkursen er dårlig, mot NOK. Skal du handle i Norge, må du bare følge med på hva de har av tilbud på de forskjellige nettbutikker/butikker og handle deretter. Det hender det er tilbud på f.eks spesifikke merker, eller "bundle packs".  Vi hadde Strenger.no før som leverte gode priser, men de ble lagt ned.  Her er f.eks 65-69kr per pakke, det mener jeg er helt innenfor. Du finner sikkert flere lignende tilbud til tider. https://evenstadmusikk.no/d-addario/1084076/d-addario-exl110-b25-bulkpakke-25-stk-010-046-pakke-med-25-stk-exl-110?gad_source=1&utm_source=daisycon&utm_medium=affiliate&utm_campaign=daisycon_Onlinepriser.no https://www.musikkhuset.no/products/daddario-exl110-b25-010-046-bulk-25-set?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwpNuyBhCuARIsANJqL9Oid7wNzTU4xgLnLVllxOStnwHxS9wGBKVbHsHRQ3-f9rLxRdLZxtoaAmciEALw_wcB   Ellers kan jeg anbefale Ernie Ball strenger. De er ofte rimeligere hvis du benytter standard-størrelser - men har like god kvalitet som andre "gode strenger".  https://evenstadmusikk.no/ernie-ball/1009722/ernie-ball-eb-2221-regular-slinky-010-046?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwpNuyBhCuARIsANJqL9OfpfJAOtjW1PJjdIAvs6CT9CT-A9EJJeulO5OVlYeEllFcn3AGszgaAjfmEALw_wcB
 • http://www.BILDELERstore.co.no

 • Støtt driften av GitarNorge


 • Https://Www.AutoDELER.co.NO
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.