Web Analytics
Jump to content

Spotify offentlig, ulovlig?


Soundmannen

Recommended Posts

Hei! :)

Jobber litt som lydteknikker på fritiden, men får noen fåresplørsler angående å spille litt musikk i en liten pub. 100-200 personer maks.

Det dem gjør idag (og ønsker jeg skal gjøre) er å bruke spotify, slik at folk også kan komme med ønsker osv. Dette er ulovlig, siden lisensen gjelder en person for privat bruk.

Hvordan skal mann gjøre en slik jobb lovlig? Og hvilken bot kan mann forvente vis mann blir straffet?

Edited by AlexFossum
Link to comment
Share on other sites

Du kan nok strengt tatt ikke gjøre det du nevner lovlig. I utgangspunktet kan man betale TONO en avgift for offentlig fremføring. Dette hjelper likevel ikke på Spotifys brukeravtale: Etter avtalens pkt. 4 (undertegnedes uthevinger): "(...) and we grant you a limited, non-exclusive, revocable licence to make personal, non-commercial use of the Spotify Service and to receive the media content made available through the Spotify Service in your Local Country (...)".

Jeg vet eksempelvis at WiMP har en lovlig løsning (som også krever at avgiften til TONO betales): http://pro.wimpmusic.com/

Dermed avhenger resten av svaret ditt på om avgiften til TONO er betalt:

"Straffen" for å bryte Spotifys brukeravtale kan i verste fall være sivilrettslig søksmål. Eksisterer meg bekjent ikke rettspraksis på dette i dag, slik at det er umulig å svare på hva som kommer til å skje da.

Å ikke betale avgift til TONO, vil i tillegg utgjøre brudd på åndsverkloven § 2 tredje ledd bokstav c, og vil kunne straffes med "bøter eller fengsel inntil tre måneder", jf. § 54 første ledd bokstav a. Det økonomiske tapet, samt skade av "ikke-økonomisk art" vil videre kunne kreves erstattet etter alminnelige erstatningsrettslige regler, jf. § 55.

Før noen smarte folk kommer med innvendinger utover det rent deskriptive: Jeg sier ingenting om at sannsynligheten er høy for å bli tatt (i hvert fall ikke om man betaler TONO-avgift, og bruker en Spotify-versjon uten reklame), eller om at Spotify vil kunne nå frem med et søksmål i ovennevnte tilfelle etter norske erstatningsrettslige regler.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

WiMP har vel dette på stell.

http://pro.wimpmusic.com/.

Et annet moment er at det er ikke uvanlig (det er vel heller regelen) at internasjonale selskaper bryter norsk lov i slike brukeravtaler/EULA.

WiMP har jeg allerede nevnt i min post. Hva angår resten: Mener du å si at Spotifys brukeravtale er en av disse brukeravtalene som bryter norsk lov? Kan du i så fall redegjøre for dette?

Link to comment
Share on other sites

WiMP har jeg allerede nevnt i min post. Hva angår resten: Mener du å si at Spotifys brukeravtale er en av disse brukeravtalene som bryter norsk lov? Kan du i så fall redegjøre for dette?

Nei, det var bare en generisk kommentar, og burde spesifisert den slik at den ikke kunne misforstås.

Ser nå at WiMP var nevnt og det er bra. Trodde også Spotify hadde dette, men leser nå at det er foreløpig kun i Sverige at det tilbys business og enterprise versjon.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

TONO avgifter er i orden der jeg spiller musikk. Så det jeg må passe meg for da, er at jeg må gå åver til Wimp "business" eller lignende som godtar offentlig bruk?

Ja, dersom du ikke vil bryte Spotifys brukeravtale.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.