Web Analytics
Gå til innhold
davidsen

Spellemannskandalen

Anbefalte innlegg

Jeg oppfattet ikke at "moccamann" ble sagt med hensikt å være nedsettende, til det var kommentaren for tankeløs. Men det er for meg ganske åpenbart at denne måten å karakterisere andre på er å trampe i et følelsesmessig minefelt, uansett hensikt. Vi kan ikke være så historieløse at vi ikke ser at verden i flere århundrer har hatt en europeisk erobringskultur som så seg selv som overlegen de "primitive" innbyggerne i de landene de la under seg med makt. Når en lyshudet mann bruker et ord som "moccamann" og trekker ordspillparallellen til "møkkamann", så blir det galt, og spesielt i historisk perspektiv. Hvilket perspektiv Madcon føyer seg inn i når de karakteriserer lyshudede som blendahvite og bleikfiser er jeg usikker på, men for meg har ikke det den samme historiske bagasjen.

For øvrig tror jeg nok Plumbo-vokalisten har innsett dette mer enn kanskje mange andre har. For meg virker han oppriktig angrende. Sånn sett er jeg enig i at utblåsningen over hendelsen har gått langt nok. Det er på tide å legge denne hendelsen bak seg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

I mine øyne er hverdagsrasisme nettop humor basert på hudfarge, hvorvidt det er rasistisk ment eller ei, er irrelevant. Ved å dra en sånn spøk legitimiserer man slik humor for barn, og andre som ikke forstår at det er spøk. Denne vitsen passer godt på heimertfest på bygdehuset, der ingen noen sinne har opplevd folk av annen etnisitet som enkeltmennesker.

Edit: Om han hadde angret dersom det ikke hadde vært reaksjoner er egentlig det eneste interessante.

Endret av Mr. Grieves

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Og da blir mitt spørsmål: Hvor lenge skal man, i et historiks perspektiv, gå med bøyd nakke og ikke uttale ord som neger, fordi noen sørstatsidioter gjorde nigger til et skjellsord for en mannsalder siden, hvor lenge skal man unngå å risikere å være humoristisk med påfølgende uberettiget stempling som rasist, osv osv? Vil ikke alle være best tjent med at man bare oppfører seg naturlig, kaller spader for spader, og heller demonstrerer at man ikke er rasist gjennom inkluderende samkvem? Rasehysteriet har jo blitt den rene religion, og vi opprettholder det på beste mulige måte med slike idiotiske ageringer som i etterkant av denne klønete fleipen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Og da blir mitt spørsmål: Hvor lenge skal man, i et historiks perspektiv, gå med bøyd nakke og ikke uttale ord som neger, fordi noen sørstatsidioter gjorde nigger til et skjellsord for en mannsalder siden, hvor lenge skal man unngå å risikere å være humoristisk med påfølgende uberettiget stempling som rasist, osv osv? Vil ikke alle være best tjent med at man bare oppfører seg naturlig, kaller spader for spader, og heller demonstrerer at man ikke er rasist gjennom inkluderende samkvem? Rasehysteriet har jo blitt den rene religion, og vi opprettholder det på beste mulige måte med slike idiotiske ageringer som i etterkant av denne klønete fleipen.

Må du på død og liv bruke ordet "neger", selv om mange føler seg krenket når de blir kalt det? Er dette ordet så forbanna viktig for deg at det må gå på bekostning av andre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hva vet du om hvorvidt alle negre tar seg nær av dette? Har du spurt dem? Du må ta med i din betraktning at mer enn halvparten av Norges befolkning er oppvokst med "neger" som et helt naturlig ord, en betegnelse av rasen som har mørk brun hudfarge. Og de du sikter til som evt. skulle ta seg nær av det, de er oppvokst med det samme. Det er ordet Nigger som har utløst dette, ikke den naturlige benevnelsen neger.

Men igjen, jeg er ikke alene om å ha motforestillinger til dette rasetøvet, de fleste jeg kjenner rister på hue av slike kunstige forordninger som dette. Og nei, jeg er ikke Frp'er, jeg er ikke rasist, jeg omgås folk med opprinnelse fra alle verdensdeler, helt dønn uproblematisk, og det har jeg gjort siden før du ble født. Og jeg kaller ikke folk heller for neger, jeg tiltaler dem med navn.

Men det er ikke det dette handler om. Det handler om at sånne som deg tillater seg å stemple andre som rasister i hytt og gevær etter eget forgodtbefinnende fordi dere har hjernevaska dere sjøl vekk fra det som engang var normalt og naturlig, og skal påtvinge alle oss andre en kunstig adferd for å slippe unna rasiststemplet deres.

Get real, sober up, det er mandag om noen minutter....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Må du på død og liv bruke ordet "neger", selv om mange føler seg krenket når de blir kalt det? Er dette ordet så forbanna viktig for deg at det må gå på bekostning av andre?

Neger:

Neger brukes oftest som betegnelse på mennesker med svart eller brun hud som opprinnelig stammer fra Afrika sør for Sahara. Australske urfolk ble tidligere kalt «australnegre», men en har nå gått over til å bruke navnet aboriginere, det latinske uttrykket for «urfolk». På norsk brukes aboriginere alt overveiende om australske urfolk, men på engelsk kan man for eksempel snakke om kanadiske aboriginere og så videre.

Det synes som om ordet neger er kommet inn i språket fra portugisisk. Det er avledet av et ord med latinsk rot som portugiserne begynte å benytte på 1500-tallet om befolkningen sør ved Senegal, azenegues. Azenegues stammer igjen fra det latinske niger, som betyr svart. Det ord som romerne i oldtiden benyttet for mørkhudede afrikanere var imidlertid et annet, afer. Ordet neger er kommet til norsk fra fransk négre over tysk og dansk Neger. Ordet og bruken av det er i dag omdiskutert.

I Norge har enkelte siden midten av 1990-tallet argumentert mot bruken av ordet. Samtidig viser undersøkelser at de fleste nordmenn fortsatt oppfatter neger som et nøytralt og beskrivende uttrykk for den mørkhudede befolkningen i Afrika sør for Sahara[12]. Det finnes ikke noen alternativ betegnelse for denne gruppen, men mener ordet neger likevel bør unngås.

Debatten etter 2000

Ordet neger har flere ganger vært diskutert i norske medier, med sterke meninger både hos motstandere og tilhengere av bruk av ordet. Professor i nordisk språkvitenskap Finn-Erik Vinje mente i 2000 at «det er tradisjon i Norge for at ordet neger ikke er diskriminerende.» Vinje mente at «neger betyr svart og er en nøytral beskrivelse på mennesker som har mørkere hudfarge enn oss».[13]

Norsk språkråd ved Vigleik Leira uttalte siden at «neger er et nøytralt ord på norsk». Språkdirektør Sylfest Lomheim uttalte videre til NRK at «det er vanlig å si neger». Han har siden sagt «at ordet «neger» i norsk kanskje er et ord man skal tenke seg om før man bruker» og «det er et ord med ulik mening i norsk». [14] Sylfest Lomheim mente ordet var nøytralt tidligere og viste til at «Aftenposten brukte det, novellemeisteren Johan Borgen brukte det.» [15]

I 2001 anbefalte Språkrådet følgende: «Neger har vært normalordet på norsk for folk med svart eller mørkebrun hudfarge, og for mange er det fremdeles nøytralt. Men i det siste har det gått frem av pressen at mange nordmenn med afrikansk bakgrunn ikke liker å bli kalt neger, mens andre mener at det er greit, så det er delte meninger om dette blant de det gjelder. Likevel er det grunn til å være varsom. Språkrådet må anbefale folk å tenke seg om før de benytter slike sensitive ord.»[16]

Debatten ble reist på nytt blant annet i 2006. Da tok NRK ut ordet neger fra fortellingene om Pippi Langstrømpe og hennes far, «negerkongen Efraim Langstrømpe». Han ble deretter kalt «sydhavskonge». Etter familiens ønske fjernet Cappelen forlag samme år Thorbjørn Egners kjente barnesang Visen om vesle Hoa, som handler om en negergutt som «var en ekte hottentott», fra en populær samling med Egners barneviser.[17] Mange mente dette var sensur av åndsverk og vold mot kulturhistorien, mens andre så det som en naturlig og hensynsfull «tilpasning» og «oppdatering» av historiske tekster.[trenger referanse]

I 2006 oppsto det en debatt etter at det ble kjent at ordet neger fremdeles ble brukt i Politiets registreringssystem. Runa Bunæs ved strategisk stab i Oslo politidistrikt mente at dette skyldes at i Politet var «neger et verdinøytralt ord som brukes for å beskrive en person med mørk hudfarge.» Hun trodde også at mange i Politiet ikke forsto at ordet i dag hadde en negativ klang for mange. [18] Sylfest Lomheim som var direktør i Språkrådet uttalte at: «Politiet står på trygg grunn når de bruker ordet»[19]. Truls Fyhn som var politimester i Tromsø mente at neger var «et helt akseptabelt ord.» Han ble imøtegått av politidirektør Ingelin Killengren som mente at neger «er et ord som er historisk sett belastende. Det er stigmatiserende og kan oppleves diskriminerende av dem som kalles det. Derfor skal vi i politiet ikke bruke det.»[20] Fyhn ble senere anmeldt for rasisme, og frifunnet av Spesialenheten i Politiet. Spesialenheten mente likevel at Fyhns uttalelser kunne svekke Politiet. De mente at Politiet ikke lenger fikk lov til å bruke ordet neger.[21]

Høsten 2007 publiserte Arbeids- og Inkluderingsdepartementet brosjyren Et inkluderende språk.[22] Departementet mente at et «inkluderende samfunn, forutsetter et inkluderende språk.» Brosjyren ble publisert for å veilede ansatte om hvordan de skal omtale minoriteter. Statsråd Bjarne Håkon Hansen mente at statsansatte skulle unngå «ord og uttrykk som oppleves unødvendig stigmatiserende.» Veiledningen må sees i sammenheng med debatten om ordet neger, og den skapte en fornyet debatt. Professor Finn Erik Vinje uttalte at fordommer «knekkes ikke med språk.» Han ville likevel strekke seg «så langt som å si at dersom en bestemt betegnelse på en marginal gruppe oppfattes som sårende av den samme gruppen, så er jeg villig til å justere min språkbruk.» [23] Marie Simonsen i Dagbladet hilste veiledningen velkommen. Hun mente at debatten rundt brosjyren viste hvor kort integreringen var kommet. «Språket er ikke engang på plass. Vi har fortsatt negerdebatter, som om nasjonen lider av tourettes og ikke kan la være.»[24]

En undersøkelse i 2007 viste at 60 % av Norges befolkning mener neger er et uproblematisk og nøytralt ord som det er greit å bruke. Språkrådsdirektør Sylfest Lomheim mente undersøkelsen bekreftet det Språkrådet hele tiden har ment: utenfor Oslo «oppfatter folk dette som et helt nøytralt ord som er veldig naturlig for folk å si».[25]

Skuespilleren Arlene Wilkes, opprinnelig fra Trinidad ble sitert i Dagbladet: «Jeg tror ikke det hjelper noe særlig å forandre ord. Om det heter neger, farget eller svart, blir tull. I USA har de forandret begrepene mange ganger opp gjennom historien, uten at det har fått særlig betydning. Det er holdningene, ikke språket, det må gjøres noe med.»[26] Afrikan Youth In Norway har i motsetning til Wilkes uttalt at: «Afrikanere tror ikke at rasisme forsvinner dersom man fjerner et begrep, men anser det som et skritt i riktig retning.» [27]

Dag E. Simonsen mente i en artikkel i Språknytt i 2008 at debatten i dag er globalisert, og ikke særnorsk, og sammenlignet debatten med debattene om ordene lap

Stjælt fra Wikipedia!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

bruker ikke ordet neger jeg av hensyn til de som kan ta seg nær av det, men klarer ikke helt å forbinde det med noe negativt. til sønnen min har vi boken ti små negerbarn, men leser barn til han.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

@Brekkvasselven. Det ville jeg revurdert var jeg deg. På denne kloden har vi mange raser / folkeslag. Din sønn bør høre om dem alle. Arabere, hvite / kaukasere /Asiater / Latinamerikanere / Latinos, osv osv, og så har vi negere. Den ofisielle betegnelsen Afrikanere er for snever. De hverken kommer fra, eller befinner seg utelukkende i Afrika. De er negere, jfr. Wikileaks over her...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg skjønner ikke hvorfor det er viktig å klassifisere folk etter hudfarge.

Endret av sarge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

@Brekkvasselven. Det ville jeg revurdert var jeg deg. På denne kloden har vi mange raser / folkeslag. Din sønn bør høre om dem alle. Arabere, hvite / kaukasere /Asiater / Latinamerikanere / Latinos, osv osv, og så har vi negere. Den ofisielle betegnelsen Afrikanere er for snever. De hverken kommer fra, eller befinner seg utelukkende i Afrika. De er negere, jfr. Wikileaks over her...

Ja kanskje man skal det. Er ikke noe jeg egentlig er skrekkelig redd for.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg skjønner ikke hvorfor det er viktig å klassifisere folk etter hudfarge.

Det er mye jeg ikke heller skjønner.

Men dette er en del av klodens historie, da disse rasene har utviklet seg under forskjellige himmelstrøk, levekår, klima osv, og så har vi gjennom tusener av år blitt litt forskjellige, og ser litt forskjellige ut.

Snu like gjerne spørsmålet ditt. Hva er i veien med å kalle en Asiat for en Asiat? Det forteller om personens opprinnelse, og det er relevant i en rekke sammenhenger.

Nå går jeg til sengs, simpelthen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hva vet du om hvorvidt alle negre tar seg nær av dette? Har du spurt dem? Du må ta med i din betraktning at mer enn halvparten av Norges befolkning er oppvokst med "neger" som et helt naturlig ord, en betegnelse av rasen som har mørk brun hudfarge. Og de du sikter til som evt. skulle ta seg nær av det, de er oppvokst med det samme. Det er ordet Nigger som har utløst dette, ikke den naturlige benevnelsen neger.

Men igjen, jeg er ikke alene om å ha motforestillinger til dette rasetøvet, de fleste jeg kjenner rister på hue av slike kunstige forordninger som dette. Og nei, jeg er ikke Frp'er, jeg er ikke rasist, jeg omgås folk med opprinnelse fra alle verdensdeler, helt dønn uproblematisk, og det har jeg gjort siden før du ble født. Og jeg kaller ikke folk heller for neger, jeg tiltaler dem med navn.

Men det er ikke det dette handler om. Det handler om at sånne som deg tillater seg å stemple andre som rasister i hytt og gevær etter eget forgodtbefinnende fordi dere har hjernevaska dere sjøl vekk fra det som engang var normalt og naturlig, og skal påtvinge alle oss andre en kunstig adferd for å slippe unna rasiststemplet deres.

Get real, sober up, det er mandag om noen minutter....

Jeg ser på deg som en av de aller smarteste her på forumet, og er ganske sikker på at du er langt unna noen rassist. Jeg tipper det er svært få her inne som er rassist. Jeg mener at hverdagsrassime ikke er rasisme, men snarere en generalisering av menneskegrupper og/eller misforståelser.

Jeg har da heller ikke sagt at alle afrikanere tar seg nær av ordet neger, men at ordet har blitt et belastet ord de siste, la oss si 20 åra er da ingen hemmelighet?

Nå skal jeg også legge meg. God natt :)

Endret av davidsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

"Det var en uheldig kommentar som vi alle, inkludert Plumbo, skulle vært foruten. En dum ting ble sagt, og dessverre fulgte vi opp med å si noen dumme ting vi også. La oss bruke tiden fremover på å være litt smartere. Saken er avsluttet, og det er ingen feide mellom Plumbo og Madcon, skriver Madcon."

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Dette nettstedet bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse Bruksvilkår.